Akademik Unvanlar

 • 1995 / ...

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Yüksek Lisans 2002

  Türkiye ekonomisinde, Cumhuriyetin ilk dönemlerinin iktisadi yapısı (1923-1039)

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

 • Yüksek Lisans 2002

  Türkiye ekonomisinde, Cumhuriyetin ilk dönemlerinin iktisadi yapısı (1923-1039)

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1994

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / ZİRAAT FAKÜLTESİ,

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

BAN1005 MİKRO EKONOMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BRO1011 EKONOMİ I

Zorunlu Ders Amaç:Bu ders ile öğrencinin;eğitimli birey olarak ekonomik bir kısım bilgilere sahip olmasını ekonomi ile ilgili düşünüp biliçli davranabilmesini bilinçli yorum yapabilmesini mikrodan girerek makro düşünmeye hazırlanmasını amaclar.

Dersin İçeriği

Bu ders ile öğrencinin;eğitimli birey olarak ekonomik bir kısım bilgilere sahip olmasını ekonomi ile ilgili düşünüp biliçli davranabilmesini bilinçli yorum yapabilmesini mikrodan girerek makro düşünmeye hazırlanmasını amaclar.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

BRO1012 EKONOMİ II

Zorunlu Ders Amaç:Calışma hayatında gerekli iktisadi bilgilere sahip olmalarını saglamak,bilicli üretici ve tüketici davranışlarını sunmalarına yardımcı olmak,ülke ekonomisiyle ilgili yorum yapabilme mantıgını geliştirmek

Dersin İçeriği

Calışma hayatında gerekli iktisadi bilgilere sahip olmalarını saglamak,bilicli üretici ve tüketici davranışlarını sunmalarına yardımcı olmak,ülke ekonomisiyle ilgili yorum yapabilme mantıgını geliştirmek

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

ISY1005 İKTİSADA GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

ISY1006 İLETİŞİM

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilere iletişim becerisi kazandırmak, sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerini okuyabilme yetisi kazandırmak,ait olunan kültüre özgü davranış biçimlerini inceleme,kültürel yozlaşmanın iletişimdeki etkisine dikkat çekme

Dersin İçeriği

Öğrencilere iletişim becerisi kazandırmak, sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerini okuyabilme yetisi kazandırmak,ait olunan kültüre özgü davranış biçimlerini inceleme,kültürel yozlaşmanın iletişimdeki etkisine dikkat çekme

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞLETME YÖNETİMİ

NMU1003 MİKRO EKONOMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NMU1014 MAKRO EKONOMİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencinin banka işlemlerini muhasebe kayıtlarını yapabilmesi

Dersin İçeriği

Öğrencinin banka işlemlerini muhasebe kayıtlarını yapabilmesi

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

OGK2005 DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

SGK2021 GENEL EKONOMİ

Seçmeli Ders Amaç:Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda etkin kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve hükümet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonominin temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.Mikro Ekonomi dersi, bir dönem okutulan bir derstir. Mikro Ekonomi dersinin ana amacı, öğrencilerin mikro iktisat biliminin temel kavram ve konularını ayrıntılı olarak tanımalarını sağlamaktır. Öğrencilerin mikro iktisadi konular hakkında fikir yürütmelerini sağlamak, dersin en önemli hedeflerinden biridir.

Dersin İçeriği

Ekonomi kıt kaynakların, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda etkin kullanımını, bireylerin aldıkları kararları ve davranışlarını inceler. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve hükümet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonominin temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Ekonomi biliminin temel kavramları, piyasa ekonomisi, arz, talep ve fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları ve faktör fiyatlandırması gibi temel konuları içermektedir.Mikro Ekonomi dersi, bir dönem okutulan bir derstir. Mikro Ekonomi dersinin ana amacı, öğrencilerin mikro iktisat biliminin temel kavram ve konularını ayrıntılı olarak tanımalarını sağlamaktır. Öğrencilerin mikro iktisadi konular hakkında fikir yürütmelerini sağlamak, dersin en önemli hedeflerinden biridir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

SOSYAL GÜVENLİK

SHU2027 GENEL EKONOMİ

Hazırlık Dersi Amaç:İş piyasası içerisinde yeralacak öğrencileri genel ekonomi üzerinde bilgilendirmek,bilinçli davranış ve yorum oluşturabilmek

Dersin İçeriği

İş piyasası içerisinde yeralacak öğrencileri genel ekonomi üzerinde bilgilendirmek,bilinçli davranış ve yorum oluşturabilmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:0

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SPY1004 İKTİSADA GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YER1005 TOPLUM BİLİMİ

Zorunlu Ders Amaç:Yerel Yönetimler Programı öğrencilerine Toplum Bilimi ile ilgili genel kültür kazandırmak,hedef kitleleri olan toplum ile ilgili genel bilgi sunmak ve görüş açısı oluşturmak,ait oldukları toplumun kültürüne ait önemli bilim adamlarının eserleri uzerinden bilgi ve düşünce sunmak,güçlü toplumların adalete ve ahlaka verdiği önemi göstermek

Dersin İçeriği

Yerel Yönetimler Programı öğrencilerine Toplum Bilimi ile ilgili genel kültür kazandırmak,hedef kitleleri olan toplum ile ilgili genel bilgi sunmak ve görüş açısı oluşturmak,ait oldukları toplumun kültürüne ait önemli bilim adamlarının eserleri uzerinden bilgi ve düşünce sunmak,güçlü toplumların adalete ve ahlaka verdiği önemi göstermek

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

YEREL YÖNETİMLER

YER1006 İKTİSADA GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç: Öğrenciye temel ekonomi bilgilerini vermek, Türkiye Ekonomisine dahil bir birey olarak bilinçlendirmek

Dersin İçeriği

Öğrenciye temel ekonomi bilgilerini vermek, Türkiye Ekonomisine dahil bir birey olarak bilinçlendirmek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

YEREL YÖNETİMLER

Yıla Göre Sırala:


 • Adres:
 • Tel:0 388 211 2969
 • Email: