Akademik Unvanlar

 • 2016 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2008 / 2016

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2016

  İçgüdüsel satın almaya tüketici yenilikçiliği, ürün ilgilenimi ve algılanan riskin etkisi

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (DR)

 • Yüksek Lisans 2010

  Tüketici odaklı yaklaşım ile internet bankacılığı faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik bir uygulama

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , İŞLETME (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 2005

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ,

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2017 -
  Bölüm Bşk.
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • 2016 -
  Bölüm Başkan Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

BAF3021 HİZMET PAZARLAMASI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT3022 ULUSLARARASI PAZARLAMA

Seçmeli Ders Amaç:Uluslararası pazarlama dersinde öğrenciler sahip oldukları pazarlama bilgi birikimlerini uluslararası boyuta nasıl taşıyabileceklerini öğreneceklerdir. Ayrıca uluslararası pazarlamada özellikle de ihracatta yerine getirilmesi gereken bürokratik işlemler, fiyatlandırma şekilleri, banka ve sigorta işlemleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Dersin İçeriği

Uluslararası pazarlama dersinde öğrenciler sahip oldukları pazarlama bilgi birikimlerini uluslararası boyuta nasıl taşıyabileceklerini öğreneceklerdir. Ayrıca uluslararası pazarlamada özellikle de ihracatta yerine getirilmesi gereken bürokratik işlemler, fiyatlandırma şekilleri, banka ve sigorta işlemleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT4031 HİZMET PAZARLAMASI

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı; hizmet pazarlamasıyla ilgili temel kavramların verilmesidir. Hizmet pazarlama karması elemanları ve Hizmet işletmelerin müşteri şikayetleri ve müşteri tutma konusunda neler yapılması gerektiğine ilişkin konular tartışılacaktır. Hizmet kalitesi ile ilgili bilgi verilecektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı; hizmet pazarlamasıyla ilgili temel kavramların verilmesidir. Hizmet pazarlama karması elemanları ve Hizmet işletmelerin müşteri şikayetleri ve müşteri tutma konusunda neler yapılması gerektiğine ilişkin konular tartışılacaktır. Hizmet kalitesi ile ilgili bilgi verilecektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

ISL2005 PAZARLAMA İLKELERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL2006 PAZARLAMA YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL3016 ELEKTRONİK TİCARET VE İNTERNETTE PAZARLAMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL3017 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Seçmeli Ders Amaç:İşletmeler pazarlama politikalarını belirlerken, tüketici davranışlarının ne kadar önemli olduğunun gösterilmesi, tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın alması tüketmesi, elinden çıkarmasına kadar geçen sürecinin tespiti ayrıca öğrencilere, birer tüketici olarak haklarının ve satın alma deneyimlerinde bir sorunla karşılaştıklarında haklarını koruma yollarının öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

İşletmeler pazarlama politikalarını belirlerken, tüketici davranışlarının ne kadar önemli olduğunun gösterilmesi, tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın alması tüketmesi, elinden çıkarmasına kadar geçen sürecinin tespiti ayrıca öğrencilere, birer tüketici olarak haklarının ve satın alma deneyimlerinde bir sorunla karşılaştıklarında haklarını koruma yollarının öğretilmesi amaçlanmıştır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ISL4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

ISL4006 ULUSLARARASI PAZARLAMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

URT6106 E-PAZARLAMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

URT6107 PAZARLAMADA OLAY ANALİZLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilere farklı alanlarda karşılaşabilecekleri muhtemel pazarlama problemleri ile bunlara getirilecek çözümler konusunda yaklaşım yöntemlerini öğretmek; sistematik düşünme alışkanlığı kazandırmak; olay analizi yöntemi ile teorik pazarlama bilgilerini (gerçek) pazarlama problemlerine uyarlama becerileri kazandırmak; pazarlama yöneticisi sorumluluğu geliştirmelerine katkı yapmak

Dersin İçeriği

Öğrencilere farklı alanlarda karşılaşabilecekleri muhtemel pazarlama problemleri ile bunlara getirilecek çözümler konusunda yaklaşım yöntemlerini öğretmek; sistematik düşünme alışkanlığı kazandırmak; olay analizi yöntemi ile teorik pazarlama bilgilerini (gerçek) pazarlama problemlerine uyarlama becerileri kazandırmak; pazarlama yöneticisi sorumluluğu geliştirmelerine katkı yapmak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

URT6115 HİZMET KALİTESİ STRATEJİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

URT6117 ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencileri, uluslararası pazarlar hakkında bilgilendirmek ve uluslararası pazar farkındalığı oluşturmak; Türkiye'nin uluslararası pazarlarını tanıtmak; dünyadaki ticari pazarlar ve ticari hareketler hakkında bilgilendirmek; uluslararası pazar analizi yapma bilgi ve becerisi kazandırmak; stratejik planlar geliştirme ve bunlar için eylem planı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Öğrencileri, uluslararası pazarlar hakkında bilgilendirmek ve uluslararası pazar farkındalığı oluşturmak; Türkiye'nin uluslararası pazarlarını tanıtmak; dünyadaki ticari pazarlar ve ticari hareketler hakkında bilgilendirmek; uluslararası pazar analizi yapma bilgi ve becerisi kazandırmak; stratejik planlar geliştirme ve bunlar için eylem planı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

URT6132 PERAKENDECİLİKTE YENİ EĞİLİMLER

Seçmeli Ders Amaç:Bir toplumda perakendecilik kesiminin düzeyi o toplumun ekonomik ve sosyal yapısının bir ürünü olduğu gibi, ekonomik ve sosyal yapıda perakendecilik kesimi tarafından geniş ölçüde etkilenir. Bu nedenlerle, perakendeciliğe mikro yada yönetimsel bakış yanında, makro ekonomik ve sosyal açıdanda bakış, başda perakendecilerin kendileri olmak üzere, üreticileri, yapımcılar, tüketiciler, ekonomistler ve ekonomi politikasını planlayan ve yürüten tüm kamu yetkilileri için zorunlu ve doğal bir disiplindir.

Dersin İçeriği

Bir toplumda perakendecilik kesiminin düzeyi o toplumun ekonomik ve sosyal yapısının bir ürünü olduğu gibi, ekonomik ve sosyal yapıda perakendecilik kesimi tarafından geniş ölçüde etkilenir. Bu nedenlerle, perakendeciliğe mikro yada yönetimsel bakış yanında, makro ekonomik ve sosyal açıdanda bakış, başda perakendecilerin kendileri olmak üzere, üreticileri, yapımcılar, tüketiciler, ekonomistler ve ekonomi politikasını planlayan ve yürüten tüm kamu yetkilileri için zorunlu ve doğal bir disiplindir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

UTL1010 LOJİSTİĞE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:Dersin temel amacı, İnternet teknolojilerinin hızlı gelişimi, küresel ticaret ve e-ticaret hacmindeki artışla birlikte çok gelişen ve farklı bir önem kazanan lojistiğin öneminin anlaşılmasını sağlamak ve öğrencilerin lojistik ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Dersin temel amacı, İnternet teknolojilerinin hızlı gelişimi, küresel ticaret ve e-ticaret hacmindeki artışla birlikte çok gelişen ve farklı bir önem kazanan lojistiğin öneminin anlaşılmasını sağlamak ve öğrencilerin lojistik ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

UTL2005 PAZARLAMA YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:Pazarlama faaliyetlerinin amaca yönelik olarak uygulanması sürecinde yönetimde temel ilkeler olan pazarlama planlaması, organizasyonu, koordinasyonu, yürütme ve denetim fonksiyonlarını teorik ve uygulamalı olarak öğretebilmek, yeni ekonomi sürecinde pazarlama alanında yaşanan değişim ve gelişmeleri açıklayarak yeni pazarlama terimlerini uygulama açısından değerlendirmek amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Pazarlama faaliyetlerinin amaca yönelik olarak uygulanması sürecinde yönetimde temel ilkeler olan pazarlama planlaması, organizasyonu, koordinasyonu, yürütme ve denetim fonksiyonlarını teorik ve uygulamalı olarak öğretebilmek, yeni ekonomi sürecinde pazarlama alanında yaşanan değişim ve gelişmeleri açıklayarak yeni pazarlama terimlerini uygulama açısından değerlendirmek amaçlanmıştır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

UTL2010 PAZARLAMA YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

UTL3002 ULUSLARARASI PAZARLAMA

Zorunlu Ders Amaç:Uluslararası pazarlama dersinde öğrenciler sahip oldukları pazarlama bilgi birikimlerini uluslararası boyuta nasıl taşıyabileceklerini öğreneceklerdir. Ayrıca uluslararsı pazarlamada özellikle de ihracatta yerine getirilmesi gereken bürokratik işlemler, fiyatlandırma şekilleri, banka ve sigorta işlemleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Dersin İçeriği

Uluslararası pazarlama dersinde öğrenciler sahip oldukları pazarlama bilgi birikimlerini uluslararası boyuta nasıl taşıyabileceklerini öğreneceklerdir. Ayrıca uluslararsı pazarlamada özellikle de ihracatta yerine getirilmesi gereken bürokratik işlemler, fiyatlandırma şekilleri, banka ve sigorta işlemleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

UTL3031 HİZMET PAZARLAMASI

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı; hizmet pazarlamasıyla ilgili temel kavramların verilmesidir. Hizmet pazarlama karması elemanları ve Hizmet işletmelerin müşteri şikayetleri ve müşteri tutma konusunda neler yapılması gerektiğine ilişkin konular tartışılacaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı; hizmet pazarlamasıyla ilgili temel kavramların verilmesidir. Hizmet pazarlama karması elemanları ve Hizmet işletmelerin müşteri şikayetleri ve müşteri tutma konusunda neler yapılması gerektiğine ilişkin konular tartışılacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

UTL3033 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

UTL4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

UTL4020 ELEKTRONİK TİCARET VE İNTERNETTE PAZARLAMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UTL6102 ELEKTRONİK TİCARET VE PERAKENDE LOJİSTİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:Elektronik Ticaret Uygulamalarının öğrenciler tarafından iş hayatında kullanılabilecek oranda kavranmasını sağlamaktır. Perakende yöneticiliğinin işlemlerinin öğrenilmesini sağlamak.

Dersin İçeriği

Elektronik Ticaret Uygulamalarının öğrenciler tarafından iş hayatında kullanılabilecek oranda kavranmasını sağlamaktır. Perakende yöneticiliğinin işlemlerinin öğrenilmesini sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

UTL6103 ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencileri, uluslararası pazarlama stratejileri hakkında bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak; Uluslararası pazarlara uygun stratejik bilgiler vermek; dünyadaki ticari pazarlar ve ticari hareketler hakkında bilgilendirmek; stratejik planlar geliştirme ve bunlar için eylem planı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Öğrencileri, uluslararası pazarlama stratejileri hakkında bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak; Uluslararası pazarlara uygun stratejik bilgiler vermek; dünyadaki ticari pazarlar ve ticari hareketler hakkında bilgilendirmek; stratejik planlar geliştirme ve bunlar için eylem planı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

UTL6105 LOJİSTİK HİZMETLERDE PAZARLAMA

Seçmeli Ders Amaç:Lojistik hizmetlerde pazarlamanın gelişimi, çevresi, tüketici davranışları ve pazarlama stratejileri hakkında temel bilgiler kazandırmak amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Lojistik hizmetlerde pazarlamanın gelişimi, çevresi, tüketici davranışları ve pazarlama stratejileri hakkında temel bilgiler kazandırmak amaçlanmıştır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Yıla Göre Sırala:

İçgüdüsel satın alma ve demografik özellikler ile ilişkisi: Teknoloji ve giyim ürünlerinde karşılaştırmalı bir analiz

ÖZOĞLU BUKET,BÜLBÜL HASAN (Dergi:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ulakbim, Ebsco, Tr Makaleler Biy. | Cilt:22 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1301-0603

An Analysis of Third Party Logistics’ Performance and CustomerLoyalty

ÖZOĞLU BUKET,BÜYÜKKEKLİK ARZUM (Dergi:International Journal of Marketing Studies), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EconBiz, Newjour | Cilt:9 | Sayı:6 | DOI:https://doi.org/10.5539/ijms.v9n6p55 | ISSN:1918-7203

Türkiye deki İnternet Bankacılığı Hizmetlerinin Önem Başarım Analizi ile Değerlendirilmesi Yozgat İli Örneği

KARAMUSTAFA KURTULUŞ,ÖZOĞLU BUKET (Dergi:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt:2 | Sayı:39 | DOI: | ISSN:

Kargo Hizmet Sağlayıcılarında Kalitenin Tüketici Davranışına Etkisi: Bireysel Tüketici Araştırması

BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,BÜLBÜL HASAN (Dergi:Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, TÜBİTAK – ULAKBİM, DOAJ, MLA | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Satın Alma Davranışına Etkisi

BÜLBÜL HASAN,ÖZOĞLU BUKET (Dergi:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EconLit, EBSCO, TÜBİTAK-ULAKBİM | Cilt:44 | Sayı: | DOI: | ISSN:

Buyer-Supplier Relationship in Tourism Supply Chains: A Research in Cappadocia Region in Turkey

BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,KEMER EBRU (Dergi:Journal of Applied Sciences), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:AGRICOLA, AGRIS, ASCI-Database, Chemical Abstract Services, DOAJ, EMBASE, ISI Web of Knowledge, SCIMAGO, SCOPUS, Thomson ISI | Cilt:14 | Sayı:7 | DOI: | ISSN:

Tedarik Zinciri ve İşletme Performansına Bilişim Teknolojilerinin Etkisi

BÜLBÜL HASAN,ÖZÇİFÇİ VESİLE,ÖZOĞLU BUKET (Dergi:Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS, EBSCO, Index Copernicus, New Jour, CAB Abstracts, ProQuest | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

The Transportation and Logistics Sector in Turkish Economy: A Review about Growth Potential and Education Infrastructure

OZOGLU Buket, Buyukkeklik Arzum (Dergi:The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ProQuest, IndexCopernicus, EBSCO Publishing Inc., Open J-Gate, DOAJ (Directory of Open Access Journals) | Cilt:13 | Sayı:27 | DOI: | ISSN:1451-107X

Güdülenmiş Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Risk Ölçeklerinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

ÖZOĞLU Buket, BÜLBÜL Hasan (Dergi:Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCOhost, ASOS Index | Cilt:5 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1309-1522

İşletmelerin Lojistik Performans Değerlendirmesi ve Ülkelerin Lojistik Sektöründeki Durumuna Etkisi

BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Lojistik Performansın Değerlendirilmesinde Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Kullanımı: Bir Literatür İncelemesi

ARSLANHAN HAKAN,ÖZOĞLU BUKET,BÜYÜKKEKLİK ARZUM, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Lojistik Eğitiminde Öğrencilerin Beklentileri ve Kariyer Planları

BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,SENİR GÜL, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Giyim ve Teknoloji Ürün Kategorisinde Algılanan Risk Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi

ÖZOĞLU BUKET,BÜLBÜL HASAN, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kargo Hizmet Sağlayıcılarında Kalitenin Tüketici Davranışına Etkisi: Bireysel Tüketici Araştırması

BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,BÜLBÜL HASAN, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Konaklama İşletmelerinde Alıcı-Tedarikçi İlişkilerinin Belirlenmesi: Kapadokya Bölgesinde Bir Araştırma

BÜYÜKKEKLİK ARZUM,ÖZOĞLU BUKET,KEMER EBRU, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

 • image
  Yüksek Lisans 2018   MUSTAFA BURAK ERDEMİR   Devam Ediyor

  LOJİSTİK FAALİYETLERİN İŞLETMELERİN PAZARLAMA PERFORMANSINA ETKİSİ: ÜRETİM İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı • Adres:Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Merkez Yerleşke Bor Yolu Üzeri 51240 NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2054
 • Email: