Akademik Unvanlar

 • 2018 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 • 2014 / 2018

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  GÜNÜMÜZ ANLAYIŞINDA MEVLEVÎLİK VE MEVLEVÎ AYİNLERİ

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ, MÜZİK BİLİMLERİ (DR)

 • Yüksek Lisans 2005

  PİYANO EĞİTİMİNE PEDAGOJİK VE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, GÜZEL SANATLAR (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 2004

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

MZJ6125 MÜZİKTE NİTEL ARAŞTIRMALAR

Seçmeli Ders Amaç:Müzikoloji alanında tasarlanan araştırma ve projelere nitel araştırma yöntem ve tekniklerinin sağlayacağı avantaj ve katkıları kavramak. Pozitif ve postpozitif paradigma arasındaki farkları kavramak. Nitel araştırma yöntemleriyle yapılmış çalışmaları incelemek ve özgün çalışma planları oluşturabilmek.

Dersin İçeriği

Müzikoloji alanında tasarlanan araştırma ve projelere nitel araştırma yöntem ve tekniklerinin sağlayacağı avantaj ve katkıları kavramak. Pozitif ve postpozitif paradigma arasındaki farkları kavramak. Nitel araştırma yöntemleriyle yapılmış çalışmaları incelemek ve özgün çalışma planları oluşturabilmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MÜZİKOLOJİ

MZJ6126 ETNOMÜZİKOLOJİDE YAZILI ANLATIM

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin etnomüzikolojiyi biçimlendiren kavramsal ve kuramsal çerçeveye hakim olmasını sağlamak. Makale, kitap, kitap bölümü vb. metinleri bilimsel bir perspektifle incelenmesini ve müzikal olgularla kavram ve kuramlar arasında ilişki kurulabilmesini sağlamak.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin etnomüzikolojiyi biçimlendiren kavramsal ve kuramsal çerçeveye hakim olmasını sağlamak. Makale, kitap, kitap bölümü vb. metinleri bilimsel bir perspektifle incelenmesini ve müzikal olgularla kavram ve kuramlar arasında ilişki kurulabilmesini sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MÜZİKOLOJİ

MZJ6127 ANADOLUDA İNANÇ VE MÜZİK İLİŞKİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Müzikolojinin en temel çalışma alanlarından biri olan inanç ve müzik ilişkisinin kutsal metinlerdeki yansımalarını ve ayin ritüellerindeki varlığını tanımak. Bu ilişkinin felsefi, teolojik, kozmolojik kökenlerini ortaya koyan inanç sistemleri ve düşünce akımları ekseninde kuramsal çerçeveyi kavramak.

Dersin İçeriği

Müzikolojinin en temel çalışma alanlarından biri olan inanç ve müzik ilişkisinin kutsal metinlerdeki yansımalarını ve ayin ritüellerindeki varlığını tanımak. Bu ilişkinin felsefi, teolojik, kozmolojik kökenlerini ortaya koyan inanç sistemleri ve düşünce akımları ekseninde kuramsal çerçeveyi kavramak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MÜZİKOLOJİ

MZJ6128 MÜZİK ONTOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Varolana ve varlığın bütününe odaklanmış bir felsefe anlayışı olan ontolojinin özelliklerini anlamak ve müzik alanını ontolojik bakış açısı ile kavramak.

Dersin İçeriği

Varolana ve varlığın bütününe odaklanmış bir felsefe anlayışı olan ontolojinin özelliklerini anlamak ve müzik alanını ontolojik bakış açısı ile kavramak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MÜZİKOLOJİ

MZK1001 SOLFEJ VE NAZARİYAT I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:9

MZK1002 SOLFEJ VE NAZARİYAT II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:9

MZK1003 MÜZİK KÜLTÜRÜ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MZK1005 MÜZİK TARİHİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MZK1006 MÜZİKOLOJİYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MZK1007 PİYANO I

Hazırlık Dersi Amaç:Öğrencilerin piyano alanında icracı ve eğitmen olarak gerekli yetkinliğe erişmesi, okullarda ve kurumlarda geleneksel ve uluslar arası müzikte bilgi becerisini aktarabilmesi, kültürel mirasımızı, bestecilerimizin eserlerini çalarak doğru bir şekilde,yapıcı yönde, gerek akademik kurumlarda gerekse toplumsal kurum ve kuruluşlarda görev alarak gelecek nesillere aktarması.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin piyano alanında icracı ve eğitmen olarak gerekli yetkinliğe erişmesi, okullarda ve kurumlarda geleneksel ve uluslar arası müzikte bilgi becerisini aktarabilmesi, kültürel mirasımızı, bestecilerimizin eserlerini çalarak doğru bir şekilde,yapıcı yönde, gerek akademik kurumlarda gerekse toplumsal kurum ve kuruluşlarda görev alarak gelecek nesillere aktarması.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİKOLOJİ

MZK1008 MÜZİK TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MZK1010 PİYANO II

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİKOLOJİ

MZK2005 MÜZİK TARİHİ III

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİKOLOJİ

MZK2006 MÜZİK TARİHİ IV

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MZK2009 ÇALGI I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MZK2010 ÇALGI II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MZK3005 FOLKLOR VE ETNOGRAFYA

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MZK3013 CAZ MÜZİĞİ

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİKOLOJİ

MZK3014 POPÜLER MÜZİKLER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SBE8001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:Lisansüstü eğitim alan öğrencilere, yapacakları bilimsel araştırma, ödev hazırlama ve tez yazmada gerekli olan bilgi ve yöntemlerin verilmesi.

Dersin İçeriği

Lisansüstü eğitim alan öğrencilere, yapacakları bilimsel araştırma, ödev hazırlama ve tez yazmada gerekli olan bilgi ve yöntemlerin verilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MÜZİKOLOJİ

TMB3012 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TMB4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

Kültürel bir mirasın dönüşümü: Osmanlı’nın dervişmusikişinaslarından günümüzün profesyonel ayin icracılarına

SOYLU BAĞÇECİ FULYA,LEVENDOĞLU ÖNER NAZİFE OYA,GÜRAY CENK (Dergi:Rast Müzikoloji Dergisi), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, RILM, MÜZİKOLOJİ | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI:10.12975 | ISSN:2147-7361

Mevlevî Ayin Geleneğinin Temsilinde Anlamsal Bir Dönüşüm

SOYLU BAĞÇECİ FULYA,LEVENDOĞLU ÖNER NAZİFE OYA,GÜRAY CENK, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Mevlevilik Geleneğinde Müzik ve Kozmoloji İlişkisi

SOYLU BAĞÇECİ FULYA,LEVENDOĞLU ÖNER NAZİFE OYA, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Mevlevilik Geleneğinde Müzik ve Kozmoloji İlişkisi

SOYLU BAĞÇECİ FULYA,LEVENDOĞLU ÖNER NAZİFE OYA, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Osmanlı’nın Musikişinas Dervişlerinden Günümüzün Mevlevi Ayini İcracılarına: Geleneği Temsil Etmek

SOYLU BAĞÇECİ FULYA,LEVENDOĞLU ÖNER NAZİFE OYA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Müzik=BilimSanat

SOYLU BAĞÇECİ FULYA,LEVENDOĞLU ÖNER NAZİFE OYA,GÜRAY CENK, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-9621-43-4


 • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri
 • Tel:0388 225 4636
 • Email: