Akademik Unvanlar

 • 2014 / ...

  DOÇENT

 • 2005 / 2014

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1993 / 2005

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2004

  Ankara, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray İlleri Eumenidae (Hymenoptera: Vespoidea) Türleri Üzerine Faunistik Araştırmalar Ve Ekolojik Gözlemler

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOLOJİ (DR)

 • Yüksek Lisans 1994

  Bor-Çamardı (Niğde) Vespidae ve Eumenidae Türlerinin Morfoloji, Ekoloji, Fauna Ve Sistematiği (Hymenoptera: Vespoidea)

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1991

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2012
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
  image
  Yayın Teşvik Ödülü
 • 2011
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
  image
  Yayın Teşvik Ödülü
 • 2016 -
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
 • 2008 - 2012
  Anabilim Dalı Başkanı
  image

1901553 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1901555 BÖCEK EKOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1901557 ENTOMOLOJİDE KULLANILAN METODLAR

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1901570 BÖCEKLERDE DAVRANIŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1901572 ENTOMOLOJİ TERMİNOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

1916644 BÖCEK FİZYOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

BIO2004 HİSTOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:Dokuların sitolojik ve histolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, organizmada bulunan dokuların sistemlerle ilişkisini anlamak

Dersin İçeriği

Dokuların sitolojik ve histolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, organizmada bulunan dokuların sistemlerle ilişkisini anlamak

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BIO3001 GENETİK

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı, genetiğin temel kavramları, genetik ayrılmanın kromozomal esası, Mendel ve Mendel-tipi olmayan kalıtım şekilleri ve genetik çaprazlamaların sonuçlarını tahmin etmeyi,bağlantı ve gen haritalarını, kantitatif kalıtımı, gen ve kromozom mutasyonlarını, çekirdek dışındaki genlerin kalıtımını, yer değiştirebilen genetik elementleri ve populasyon genetiğini öğretmektir. Ayrıca, öğrenciler daha pek çok genetik terim öğreneceklerdir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, genetiğin temel kavramları, genetik ayrılmanın kromozomal esası, Mendel ve Mendel-tipi olmayan kalıtım şekilleri ve genetik çaprazlamaların sonuçlarını tahmin etmeyi,bağlantı ve gen haritalarını, kantitatif kalıtımı, gen ve kromozom mutasyonlarını, çekirdek dışındaki genlerin kalıtımını, yer değiştirebilen genetik elementleri ve populasyon genetiğini öğretmektir. Ayrıca, öğrenciler daha pek çok genetik terim öğreneceklerdir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:6

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BIO3011 DOĞAL ALANLARIN KORUNMASI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BIO3012 TIBBİ ENTOMOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:İnsanlar ve hayvanlar açısından önem taşıyan, parazit ve vektör arthropodlar hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği

İnsanlar ve hayvanlar açısından önem taşıyan, parazit ve vektör arthropodlar hakkında bilgi vermek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BIO3015 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE CANLILAR

Seçmeli Ders Amaç:Giderek artan çevre sorunlarının farkına varmak, sorunlara karşı sağlıklı çözümler üretebilme yeteneğinin kazandırılması

Dersin İçeriği

Giderek artan çevre sorunlarının farkına varmak, sorunlara karşı sağlıklı çözümler üretebilme yeteneğinin kazandırılması

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BIO4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

BIO4010 PARAZİTOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:Parazitoloji ile ilgili temel kavramlar, parazitlerin evrimleri, çeşitleri, konakları, yaptıkları hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin kavranması, parazit olan Protozoon, Helmint ve Arthropod türlerinin tanı, teşhis tedavi ve korunma yöntemleri açısından öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Parazitoloji ile ilgili temel kavramlar, parazitlerin evrimleri, çeşitleri, konakları, yaptıkları hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin kavranması, parazit olan Protozoon, Helmint ve Arthropod türlerinin tanı, teşhis tedavi ve korunma yöntemleri açısından öğrenilmesi

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BIO4033 KLİNİK PARAZİTOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:Özellikle insanlarda hastalıklara neden olan parazitlerin ve neden oldukları hastalıkların öğretilmesi

Dersin İçeriği

Özellikle insanlarda hastalıklara neden olan parazitlerin ve neden oldukları hastalıkların öğretilmesi

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BIO4034 İMMUNOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

BIO4038 FARMAKOLOJİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

BIY5101 İLERİ BİYOLOJİK MÜCADELE

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

BIY5110 BÖCEKLERDE DAVRANIŞ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

BIY5132 ENTOMOLOJİ TERMİNOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

BIY5141 BÖCEK EKOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

BIY6101 İLERİ BİYOLOJİK MÜCADELE

Seçmeli Ders Amaç:Biyolojik kontrolün öneminin, biyolojik kontrol yöntemlerinin açıklanması

Dersin İçeriği

Biyolojik kontrolün öneminin, biyolojik kontrol yöntemlerinin açıklanması

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY6108 BÖCEKLERDE DAVRANIŞ

Seçmeli Ders Amaç:Böcek davranışlarının öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Böcek davranışlarının öğrenilmesi

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY6124 ENTOMOLOJİ TERMİNOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Entomolojik çalışmalarda sık karşılaşılan terimlerin öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Entomolojik çalışmalarda sık karşılaşılan terimlerin öğrenilmesi

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY6131 BÖCEK EKOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

BIY6144 EKOSİSTEMDE BÖCEKLER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

BIY6151 BÖCEK MORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

BIY6157 ENTOMOLOJİDE KULLANILAN METODLAR

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

BIY7004 BİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Zorunlu Ders Paket Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

BIY7134 EKOSİSTEMDE BÖCEKLER

Seçmeli Ders Amaç:Ekosistem içinde böceklerin yeri ve önemini kavramak, canlı ve cansız çevre ile ilişkilerini anlamak.

Dersin İçeriği

Ekosistem içinde böceklerin yeri ve önemini kavramak, canlı ve cansız çevre ile ilişkilerini anlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

BIY7141 ENTOMOLOJİDE KULLANILAN METODLAR

Seçmeli Ders Amaç:Entomolojik çalışmalarda kullanılan araç ve gereçlerin, metotların öğrenilmesi.

Dersin İçeriği

Entomolojik çalışmalarda kullanılan araç ve gereçlerin, metotların öğrenilmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOLOJİ

EBE1003 HİSTOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:Hücre ve dokular ile bunların oluşturdukları sistemlerin yapısı, özellikleri ve görevleri ebelik bölümünün ihtiyaçları doğrultusunda öğrenciye aktarmaktır.

Dersin İçeriği

Hücre ve dokular ile bunların oluşturdukları sistemlerin yapısı, özellikleri ve görevleri ebelik bölümünün ihtiyaçları doğrultusunda öğrenciye aktarmaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

EBE1006 MİKROBİYOLOJİPARAZİTOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:Mikroorganizmaların ve parazitlerin morfolojik ve hücresel özellikleri, laboratuvar tanıları, patogenez ve korunma yöntemlerini öğretmek. İmmunoloji (Bağışıklık bilimi) hakkında genel bilgileri öğrenmek.Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında genel bilgileri ve korunma yollarını öğretmek.

Dersin İçeriği

Mikroorganizmaların ve parazitlerin morfolojik ve hücresel özellikleri, laboratuvar tanıları, patogenez ve korunma yöntemlerini öğretmek. İmmunoloji (Bağışıklık bilimi) hakkında genel bilgileri öğrenmek.Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında genel bilgileri ve korunma yollarını öğretmek.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

EBE2009 BİYOKİMYA

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EBE2025 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı bilginin toplumsal temellerinin oluşumunda etkili olan objektif ve sübjektif faktörlerinin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı bilginin toplumsal temellerinin oluşumunda etkili olan objektif ve sübjektif faktörlerinin kavranmasını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

GDM1012 BİYOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

HEM1003 HİSTOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

HEM1006 MİKROBİYOLOJİ PARAZİTOLOJİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

HEM2015 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

Determination of the copper accumulation in the nest materials of Polistes dominulus and Polistes nimpha

Şeker Filiz,BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Dergipark | Cilt:11 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2587-2389

Polinatör Böcekler ve Küresel Tozlaşma Krizi

BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:7 | Sayı:4 | DOI:10.21597/jist.2017.195 | ISSN:2146-0574

Effect of Bacillus sphaericus and Bacillus thuringiensisstrains On Larvae of Ephestia kuehniella (Lepidoptera)

BAĞRIAÇIK NİL,ÖZTÜRK AYTEN (Dergi:International Journal of Research in Agricultural Sciences), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Copernicus | Cilt:4 | Sayı:6 | DOI: | ISSN:2348-3997

A Faunistic Survey on Megachilidae ( Hymenoptera: Apoidea) from Northern Iran

Samin Najmeh,BAĞRIAÇIK NİL,Sakenin Hamid (Dergi:Münis Entomology Zoology), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological records | Cilt:12 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1306-3022

A study on Crabronidae and Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea) from West Azarbaijan province, Northwest of Iran

Samin Najmeh,BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Entomofauna), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological records | Cilt:37 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:0250-4413

Sürdürülebilir Üretim Yaklaşımı: Ekolojik Tarım

NUR GÖKHAN,DEVECİ HACİ AHMET,KIRPIK MEHMET ALİ,Nur ÖZLEM,BAĞRIAÇIK NİL,Yıldız Yağmur (Dergi:Kafkas ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:9 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1300-603

The Situation of the Scoliidae Hymenoptera Vespoidea in the Çukurova Region

BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Hacettepe Journal of Biology and Chemistry), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:44 | Sayı:2 | DOI:10.15671/HJBC.20164417927 | ISSN:1303-5002

Comparıson of chitin structures derived from three common wasp specıes (Vespa crabro LINNAEUS, 1758, Vespa orientalis LINNAEUS, 1771 and Vespula germanica (FABRICIUS, 1793))

KAYA MURAT,BAĞRIAÇIK NİL,SEYYAR OSMAN,BARAN TALAT (Dergi:Archives of Insect Biochemistry and Physiolog), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:89 | Sayı:4 | DOI:10.1002/arch.21237 | ISSN:1520-6327

A faunistic study on digger wasps (Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae) of Iran

Samin Najmeh,BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Natura Somogyiensis), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Master list, zoological records | Cilt:27 | Sayı: | DOI: | ISSN:1587-1908

A faunistic study on leafcutting bees (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) from some regions of Iran

Samin Najmeh,Ghahari Hassan,BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Arquivos Entomolóxicos), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:zooological records | Cilt:14 | Sayı: | DOI: | ISSN:1989-6581

A Study on Sphecidae and Crabronidae from Iran (Hymenoptera: Apoidea)

Samin Najmeh,Sakenin Hamid,BAĞRIAÇIK NİL,Monaem Reza (Dergi:Entomofauna), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:zoological records | Cilt:36 | Sayı:13 | DOI: | ISSN:0250-4413

A Study on Turkish Scoliidae (Hymenoptera)

ELÇİN GÖZDE BÜŞRA,BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Entomofauna), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological records | Cilt:36 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:0250-4413

A contribution to the study of Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) from Golestan National Park, Northern Iran

Samin Najmeh,Ghahari Hassan,BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Natura Somogyiensis), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:zoological record | Cilt:27 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1587-1908

The Species of Chrysididae and Megachilidae from Iran (Hymenoptera: Chrysidoidea, Apoidea)

Samin Najmeh,Ghahari Hassan,BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Wuyi Science Journal), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:zoological records | Cilt:30 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1001-4276

A Checklist Of Iranian Scoliidae (Hymenoptera: Vespoidea)

Samin Najmeh,BAĞRIAÇIK NİL,Gadallah Neveen S (Dergi:Mun. Ent. Zool), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological records | Cilt:9 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1306-3022

Some structural features of the nest materials of Polistes nimpha (Christ, 1791) in several ecological conditions (Hymenoptera: Vespidae)

BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:J. Entomol. Res. Soc.), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:15 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:1320-0250

Some structural features of the nest materials of Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763) and Dolichovespula media (Retzıus, 1783)

BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Journal of Selçuk Univ. Natural and Applied Science), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological records | Cilt:1 | Sayı: | DOI: | ISSN:2147-3781

New Myzinin wasps from Turkey (Hymenoptera Tiphiidae)

ELÇİN GÖZDE BÜŞRA,BAĞRIAÇIK NİL,Boni Bartalucci Mario (Dergi:Linzer biol. Beitr), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:zoological records | Cilt:45 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Scoliidae (Hymenoptera: Vespoidea) Türlerinin Biyolojik Mücadeledeki Yeri ve Önemi (Hymenoptera: Vespoidea: Scoliidae)

Elçin GB, Bağrıaçık N (Dergi:Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:6 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1308-0040

A Checklist of Iranian Tiphiidae (Hymenoptera: Vespoidea)

Samin N, Bagrıaçık N, Imani S (Dergi:Entomofauna), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological record | Cilt:34 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0250-4413

A contribution to the knowledge of Scoliidae (Hymenoptera) from Iran

Samin N, Bagriacik N (Dergi:Entomofauna), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological record | Cilt:33 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0250-4413

Three new records of Gasteruptiidae (Hymenoptera: Evanioidea) from Iran

Samin N, Bagriacik N (Dergi:Entomofauna), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological record | Cilt:33 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0250-4413

Comparison of the nest materials of Polistes gallicus (L.),Polistes dominulus (Christ) and Polistes nimpha (Christ) (Hymenoptera: Vespidae)

BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Arch. Biol. Sci. Belgrade), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:64 | Sayı:3 | DOI:10.2298/ABS1203079B | ISSN:0354-4664

Türkiye Tiphiidae Türlerinin Listesi (Hymenoptera: Vespoidea: Tiphiidae)

BAĞRIAÇIK NİL,ELÇİN GÖZDE BÜŞRA (Dergi:Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ulakbim | Cilt:5 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1308-0040

Sosyal yaban arılarında yuva materyali olarak kağıt

BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Batman Univ. Yaşam Bilimleri Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Morphological variation within a colony of Dolichovespula media (Reitz) (Hymenoptera: Vespidae: Vespinae) and its nest structure in Turkey

BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Entomological News), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:122 | Sayı:2 | DOI:10.3157/021.122.0201 | ISSN:

A study of the Sphecidae (Hymenoptera) from various regions of Iran

Sakenin Hamid,Samin Najmeh,BAĞRIAÇIK NİL,Rastegar Jinoos (Dergi:Calodema), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:161 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

A study on Iranian Tiphiidae (Hymenoptera: Vespoidea)

Samin Najmeh,BAĞRIAÇIK NİL,Sakenin Hamid,Imani Sa (Dergi:Linzer biol. Beitr.), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:zoological record | Cilt:43 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:0253-116

Polistes gallicus (L.), Polistes nimpha (Christ) ve Vespula germanica (Fab.) (Hymenoptera: Vespidae) Türlerinde Zehir Aygıtının Ultramorfolojik Karşılaştırılması

İşcanoğlu Şule,BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg.), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:17 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:1309-2251

A Checklist of Iranian Vespinae (Hymenoptera: Vespoidea: Vespidae)

BAĞRIAÇIK NİL,Samin Najmeh (Dergi:Arch. Biol. Sci. Belgrade), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:63 | Sayı:2 | DOI:10.2298/ABS1102487B | ISSN:0354-4664

Determination of some structural features of the nest paper of Vespa orientalis Linnaeus, 1771 and Vespa crabro Linnaeus, 1758 (Hymenoptera: Vespinae) in Turkey

BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Arch. Biol. Sci. Belgrade), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:63 | Sayı:2 | DOI:10.2298/ABS1102449B | ISSN:0354-4664

A Contribution to the Aculeate Hymenoptera (Insecta) From Iran, Efflatounia

Sakenin Hamid,Samin Najmeh,BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Efflatounia), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:10 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1110-8703

Orta Anadolu Eumenidae Faunasının Zoocoğrafik Analizi

BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:BİBAD), 2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ulakbim | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1308-3961

Trigonalyidae (Hymenoptera) is newly recorded family from Iran, Far Eastern Entomologist, 219:9-10 (2010)

Samin Najmeh,BAĞRIAÇIK NİL,Shojai Ma (Dergi:Far Eastern Entomologist), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological record | Cilt:219 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Karyotypes of Three Species of Anoplius (Hymenoptera: Pompilidae) in Kars Plateau, Turkey

KIRPIK MEHMET ALİ,GÜL SÜLEYMAN,NUR GÖKHAN,İnak Sedat,Çilingir Murat,Aldemir Adnan,BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SCI-Expanded | Cilt:15 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:1309-2251

Böceklerin Etnobiyolojik Önemi

BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Kafkas Üniv. Fen Bil Enst Derg), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-6037

Kars İli ve Çevresi Pompilidae (Insecta: Hymenoptera) Familyası Üzerine Bir Çalışma

KIRPIK MEHMET ALİ,BAĞRIAÇIK NİL,GÜLMEZ YAŞAR (Dergi:Kafkas Üniv. Fen ve Müh. Derg), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-6037

Ankara, Kırıkkale, Çankırı İlleri Pompilidae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerine Faunistik Bir Araştırma

KIRPIK MEHMET ALİ,GÜLMEZ YAŞAR,BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Kafkas Üniv. Fen ve Müh. Derg), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-6037

Faunistic Study And Some Ecological Observations On Eumenidae (Insecta: Hymenoptera) Species Of Provinces of Aksaray, Kırşehir and Nevşehir

BAĞRIAÇIK NİL,TÜZÜN AYLA (Dergi:Afyon Kocatepe Üni. Fen Bil. Derg.,), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Entomotoksikoloji, Toksikoloji Dergisi

BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Toksikoloji Dergisi), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:5 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Niğde İli Eumenidae (Hymenoptera: Vespoidea) Faunası Üzerine Araştırmalar Ve Bazı Ekolojik Gözlemler, Selçuk Üni. Fen Edeb. Fak. Fen Derg., 25: 43-50 (2005).

BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Selçuk Üni. Fen Edeb. Fak. Fen Derg), 2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:25 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Faunistic Study And Some Ecological Observations On Eumenidae (Insecta: Hymenoptera) Species Of Ankara

BAĞRIAÇIK NİL,TÜZÜN AYLA (Dergi:Cumhuriyet Üni. Fen Edb. Fak. Fen Bil. Derg), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:25 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Some Faunistic Records on The Scoliidae (Insecta:Hymenoptera) Species in Balıkesir,İzmir, Manisa and Muğla Provinces

TÜZÜN AYLA,BAĞRIAÇIK NİL (Dergi:Selçuk University Journal of Science), 2000
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological records | Cilt:17 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1300-4950

Studies on Eumenidae of Aegean Region

TÜZÜN AYLA,BAĞRIAÇIK NİL,GÜLMEZ YAŞAR,KIRPIK MEHMET ALİ (Dergi:Entomofauna), 2000
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Zoological records | Cilt:21 | Sayı:16 | DOI: | ISSN:0250-4413

Vespula germanica (Fabricius, 1793) (Hymenoptera: Vespidae) yuva materyalinin özellikleri

BAĞRIAÇIK NİL, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Çukurova Bölgesi’nde Scoliidae (Hymenoptera: Vespoidea) Familyasının Durumu

BAĞRIAÇIK NİL, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Tozlaşma ve Biyolojik Mücadelede Önem Taşıyan Scoliidae ve Tiphiidae (Hymenoptera) Familyalarının Kop Bölgesindeki Durumu

BAĞRIAÇIK NİL, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

‘Türkiye Tiphiidleri

Bağrıaçık N, Elçin GB, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Edafik Böcekler

Elçin GB, Bağrıaçık N, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Eumenes coarctatus lunulatus Fab., 1804 (Hymenoptera: Eumenidae) türünün yuva davranışı üzerine gözlemler

BAĞRIAÇIK NİL, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Sosyal Yaban Arısı (Vespula germanica) ve Peygamberdevesi (Mantis religiosa) Arasında Av Avcı İlişkisi Üzerine Gözlemler

BAĞRIAÇIK NİL, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Orta Anadolu Eumenidae Faunasının Zoocoğrafik Analizi

BAĞRIAÇIK NİL, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Ankara, Kırıkkale ve Çankırı illeri Pompilidae (Insecta: Hymenoptera) Familyası Üzerine Faunistik Bir Araştırma

Kırpık MA, Tüzün A, Bağrıaçık N, Gülmez Y, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

İnsanda arı sokmasına bağlı gelişen alerjik reaksiyonlar’, Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, Trabzon, 21-24 Haziran 2007, sayfa: 55.

Kırpık MA, Bağrıaçık N, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Niğde ili Scoliidae Faunası

Elçin GB, Bağrıaçık N, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Böceklerin bitki üreme biyolojisi üzerine etkisi

Bağrıaçık N, Elçin GB, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Some structural features of the nest materials of Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763) and Dolichovespula media (Retzius, 1783) (Hymenoptera: Vespidae)’, International Conference On Environmental Science And Technology (Icoest’2013 – Cappadocia)

BAĞRIAÇIK NİL, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Scoliidae (Hymenoptera: Vespoidea) Türlerinin Biyolojik Mücadeledeki Yeri ve Önemi

Bağrıaçık N, Elçin GB, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

Sosyal Yaban Arılarında Yuva Materyali Olarak Kağıt

BAĞRIAÇIK NİL, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:2

Bağrıaçık N., Büyükakkaş S., ‘Nest Materials And Some Physical Characteristics Of The Nest Of Vespa orientalis Linneaus, 1771 (Hymenoptera: Vespinae) In Turkey’, 7th International Congress of Hymenopterists, (VII. Uluslararası Hymenopterciler Kongresi), 20-26 Haziran 2010, Köszeg/Macaristan, sözlü bildiri.

Bağrıaçık N, Büyükakkaş S, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 - 2015

  Proje Konumu:Yürütücü

  Çukurova Bölgesi'nin Scoliidae (Hymenoptera) Faunasının Tespiti

  Proje Konusu:Çukurova Bölgesi'nde biyolojik mücadelede rol oynayan Scoliidae türlerini tespit edilmesi


 • image
  BAP 2008 - 2009

  Proje Konumu:Yönetici

  Vespidae (Hymenoptera) türlerinde yuva materyalinin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi

  Proje Konusu:Niğde ili Vespidae türlerine ait yuvaların incelenmesi


 • image
  Yüksek Lisans 2012   GÖZDE BÜŞRA ELÇİN   Tamamlandı

  Niğde ili Scoliidae (Hymenoptera:Vespoidea) türleri üzerine sistematik, faunistik ve ekolojik araştırmalar

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2011   HATİCE BÜTÜNER   Tamamlandı

  Batı Akdeniz bölgesindeki sıçrayan örümcekler (Araneae:Salticidae) üzerine faunistik ve sistematik araştırmalar

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2010   ŞULE İŞCANOĞLU   Tamamlandı

  Bazı Vespidae (Hymenoptera) türlerinde zehir bezinin morfolojisi

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2006   ÜLKÜ TOKUL   Tamamlandı

  Niğde ili Orthoptera (Insecta) faunası, morfolojisi ve ekolojisi üzerine araştırmalar

  Niğde Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Biyoloji Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Merkez Yerleşke, NİĞDE
 • Tel:0 388 225 4036
 • Email: