Akademik Unvanlar

Öğrenim Bilgisi

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

KAM2004 YÖNETİM BİLİMİ II

Zorunlu Ders Amaç:Kamu Yönetimi öğrencilerinin Türkiye'nin yönetim yapısı hakkında bilgilenmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği

Kamu Yönetimi öğrencilerinin Türkiye'nin yönetim yapısı hakkında bilgilenmelerini sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM3019 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Örgüt ve yönetim psikolojisinin boyutu hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin İçeriği

Örgüt ve yönetim psikolojisinin boyutu hakkında bilgi sahibi olmak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

KAM4025 STRATEJİK YÖNETİM

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilere; - İşletme ile çevresi arasındaki lişkileri analiz ederek buna göre işletmenin istikamet ve amaçları doğrultusunda etkili stratejiler geliştirme, uygulama ve kontrol etme yeteneği kazandırmak, - İşletme ve dış çevre analizi yaparak, fırsatları, Üstünlükleri, tehditleri ve zayıflıkları belirleyebilmek - Örgütün geleceğine ilişkin öngörülerde bulunabilmek ve her alanda uygulanacak stratejiler konusunda bilgi sahibi yapmak. - Uygulamaya dönük stratejik plan hazırlama becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Öğrencilere; - İşletme ile çevresi arasındaki lişkileri analiz ederek buna göre işletmenin istikamet ve amaçları doğrultusunda etkili stratejiler geliştirme, uygulama ve kontrol etme yeteneği kazandırmak, - İşletme ve dış çevre analizi yaparak, fırsatları, Üstünlükleri, tehditleri ve zayıflıkları belirleyebilmek - Örgütün geleceğine ilişkin öngörülerde bulunabilmek ve her alanda uygulanacak stratejiler konusunda bilgi sahibi yapmak. - Uygulamaya dönük stratejik plan hazırlama becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM6105 YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Yönetim kavramını, kuramlarını tarihsel süreç içersinde anlatarak tanıtmak, öğrenciyi geçmişten günümüze yönetimin geçirdiği evreler hakkında bilgi sahibi yapmak ve günümüzde bu konuda gelinen son noktayı, uygulamaları kavratmak.

Dersin İçeriği

Yönetim kavramını, kuramlarını tarihsel süreç içersinde anlatarak tanıtmak, öğrenciyi geçmişten günümüze yönetimin geçirdiği evreler hakkında bilgi sahibi yapmak ve günümüzde bu konuda gelinen son noktayı, uygulamaları kavratmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

KAM6112 SİYASAL ELİTLER VE İKTİDAR

Seçmeli Ders Amaç:Siyasal elitleri tanıtmak ve iktidar ile olan ilişkilerini,etkilerini kavratmak.

Dersin İçeriği

Siyasal elitleri tanıtmak ve iktidar ile olan ilişkilerini,etkilerini kavratmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

KAM6115 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Seçmeli Ders Amaç:Kamu yönetiminde ortaya çıkan yeni yönelişleri ve arka planındaki görüş ve düşünceleri ortaya koymak ve bu sayede kamusal hayattaki sorunlara çözümlemeler üretebilmek.

Dersin İçeriği

Kamu yönetiminde ortaya çıkan yeni yönelişleri ve arka planındaki görüş ve düşünceleri ortaya koymak ve bu sayede kamusal hayattaki sorunlara çözümlemeler üretebilmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

KAM6118 TOPLUMSAL DEĞİŞİM TEORİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:İçerisinde bulunduğumuz küreselleşme, postmodernite, postendüstriyalizm, bilgi toplumu ya da postendüstriyel dönem gibi farklı adlandırmalara konu olan dönem, toplumsal değişmenin, dönüşümün ve toplumlar arası etkileşimin büyük bir hız ve yoğunluk kazandığı bir gerçekliği ifade etmektedir.

Dersin İçeriği

İçerisinde bulunduğumuz küreselleşme, postmodernite, postendüstriyalizm, bilgi toplumu ya da postendüstriyel dönem gibi farklı adlandırmalara konu olan dönem, toplumsal değişmenin, dönüşümün ve toplumlar arası etkileşimin büyük bir hız ve yoğunluk kazandığı bir gerçekliği ifade etmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ

Yıla Göre Sırala:

Bir Dünya İki Ütopya: Doğu ve Batı

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Yeni Türkiye Dergisi), 2017
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:95 | DOI: | ISSN:

Batı’nın Öteki Yüzü ve Doğu

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Yeni Türkiye Dergisi), 2017
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:95 | DOI: | ISSN:

Milli ve Gayri Milli Arasındaki Eğitim Sistemi ve Türkiye

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Yeni Türkiye Dergisi), 2014
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:2014 | DOI: | ISSN:

Yeni Bir Türkiye Hamlesi İçin Yeni Bir Strateji

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Yeni Türkiye Dergisi), 2014
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:56 | DOI: | ISSN:

”Yeni Anayasa”: Kim, Kimin İçin Talep Ediyor

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Yeni Türkiye Dergisi), 2013
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:50 | DOI: | ISSN:

Konformizm, İtaatsizlik ve Yozlaşma

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Sosyolojik Konferansları Dergisi), 2011
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:44 | DOI: | ISSN:

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji

YENİÇERİ ÖZCAN,DEMİREL YAVUZ,SEÇKİN ZELİHA (Dergi:Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2009
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Kazakistan’ın Dış Politika Açılımları ve Türk Dünyası

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2009
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Kavramları Yeniden Düşünmek

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2009
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Yaşadığımız Elektronik Diktatörlük ve Bunu Önceden Görenler

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2009
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Kim Yönetsin?

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2009
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Kapitalizmi Kriz Nereye Götürüyor?

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2008
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Tarih, Coğrafya ve İnsan Karşısında Milli Muhayyile

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2008
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Kafkasya’da Türkiye’nin Geri Dönüşü ve Türkiye

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2008
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

İnsan İktidar ve Anlam Üzerine Tartışmalar,

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2008
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Yeni Türkiye Cumhuriyeti

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2008
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Çözülme Alametleri

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2008
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Sınırlar ve Negatif Özgürlük Sorunu

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2008
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Paranoya Üzerine Düşünceler

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2008
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Kötülük Planlaması ve Küresel Hakimiyet

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2008
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Anlamak İçin Anlamı Yıkmak

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2008
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

İşletme Koşullarının Örgüt İçi Bilgi Paylaşım İklimine Etkisi

YENİÇERİ ÖZCAN,DEMİREL YAVUZ (Dergi:Öneri Dergisi), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:13 | Sayı:27 | DOI: | ISSN:

ÖRGÜT İÇ BİLGİ PAYLAŞIMINA YÖNELİK BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL ENGELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YENİÇERİ ÖZCAN,DEMİREL YAVUZ (Dergi:, SELÇUK ÜNİVERİSTESİ KARAMAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ), 2007
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:12 | DOI: | ISSN:

Türkiye’de Kimlik Tartışmalarının Arka Planı ve Hasarlı Aydın Sorunu

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2006
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Eğitim Sisteminin Yeni Amacı Küresel İnsan Yaratmak mıdır?

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2006
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Fransızların Fransızlığı Ne İse Türklerin Türklüğü de Odur

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2006
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Türk Dünyasındaki Son Gelişmeler Üzerine Düşünceler

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2006
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Yeni Bir Türk Stratejisi ve Yeni Bir Türk Hamlesi-2

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2006
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Yeni Bir Türk Stratejisi ve Yeni Bir Türk Hamlesi-1

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2006
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Yönetim ve Bürokrasinin Yozlaşma Üzerindeki Rolü

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Yönetimde Yeni Yaklaşımlar), 2006
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

İflas Eden Paradigmalar Işığında Türkiye’nin Irak Politikası

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Global Strateji Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Aşktan Nefrete, İfrattan Tefrite Uzanan Yolda Ermeni Soykırımı

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Barem Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Özbekistan ya da Hızlanan Tarih

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Barem Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Dergi/Okuma ve Fikir Dergiciliği Üzerine Düşünceler

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Kırgızistan’daki Devrimin Anlamı ve Muhtemel Yansımaları

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Orta Asya Devletler Birliğinin Anlamı, Gereği ve Geleceği

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk yırdu Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Küreselleşmenin Milli Devletler Yönelik Irkçı Saldırısı Genom Projesi

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Türk Milliyetçiliğine Saldırma İhtiyacı ve Milliyetçilik Tartışmalarında Kaçan Ölçüler

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Türkiye’de Modernleşmenin Ayrıştırma İdeolojisine Dönüşmesi

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Küresel Şirketlerin İktidar, Kültür ve Toplum Hayatı Üzerindeki Etkileri

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Orta Asya’da Kazakistan Merkezli Olarak Oynanan Satranç

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Asya Avrupa Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Kimlik Yönlendirme Stratejileri Ekseninde Avrasya’yı Düşünmek

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Asya Avrupa Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

“Küresel Yabancılaştırmaya Karşı Direnen Değerlerin Geleceği”

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

“Ulusal Çıkarlar Ulusal Kimlikten Doğar”

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2005
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

TEKNOLOJİK DEĞİŞİMİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİSİ

YENİÇERİ ÖZCAN,DEMİREL YAVUZ (Dergi:Standad: Ekonomik ve Teknik Dergi), 2004
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:516 | DOI: | ISSN:

GELECEĞİ İNŞA EDİLEBİLECEK İKİ SOYUT STRATEJİK KAYNAK:ÖKSÜZ SERMAYE VE SUSKUN YARATICILIK

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi), 2004
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Yönetim ve Siyaset Açısından Türk Topluluklarında Dikkate Alınması Gereken Sosyokültürel Prangalar

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:türk yurdu Dergisi), 2004
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:197 | DOI: | ISSN:

Bütünsel Siyaset ve Yönetim Üzerine Düşünceler

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2004
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:199 | DOI: | ISSN:

Çatışan ve Örtüşen Stratejiler Odağında Avrasyacılık ve Türkiye

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Asya Avrupa Dergisi), 2004
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Türklüğü Tehdit Eden Gelişmeler Karşısında Milli Ruhun Yeniden İnşası II

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2004
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Türklüğü Tehdit Eden Gelişmeler Karşısında Milli Ruhun Yeniden İnşası-I

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2004
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Önce Çoğunluğun Hukukuna Saygı

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2004
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Rusya’da Avrasyacılık Anlayışı ve Avrasya’daki Türkiye Gerçeği

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2004
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Türklüğün İhanetle İmtihanı

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2004
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Teknolojik Değişimin Örgüt Kültürü Üzerine Etkisi

YENİÇERİ ÖZCAN,DEMİREL YAVUZ (Dergi:Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi), 2004
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:516 | DOI: | ISSN:

Öksüz Sermaye ve Suskun Yaratıcılık

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi), 2004
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:507 | DOI: | ISSN:

Örgütleri Etkinleştirme Aracı Olarak Bilgi ve Bilgi Yönetimi

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Standad: Ekonomik ve Teknik Dergi), 2003
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:499 | DOI: | ISSN:

Gelecek Amaçlı Yönetim

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Standard: Ekonomik ve Teknik), 2003
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:497 | DOI: | ISSN:

Örgütsel Sorunların Çözümünde Açık Yönetim Anlayışının Rolü

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi), 2003
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:494 | DOI: | ISSN:

Çokuluslu Şirketlerin Milliyetçilik ve Milliler Üzerindeki Etkileri

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2003
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:189 | DOI: | ISSN:

Terör ve ABD: Terörün Hegemonya Aracı Olarak Kullanılması Sorunu

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2003
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

ÖRGÜTSEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE AÇIK YÖNETİM ANLAYIŞININ ROLÜ

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi), 2003
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:494 | DOI: | ISSN:

ÖRGÜTLERİ ETKİNLEŞTİRME ARACI OLARAK BİLGİ VE BİLGİ YÖNETİMİ

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi), 2003
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:499 | DOI: | ISSN:

Türkiye ve Türk Dünyasına Yönelik Stratejik Öngörüler

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türkiye ve Siyaset Dergisi), 2003
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:14 | DOI: | ISSN:

Avrasya’da Kültürel Yokediş Yöntemi Olarak Sbliyeniye ve Sliyeniye

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türkiye ve Siyaset Dergisi), 2003
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:13 | DOI: | ISSN:

İnsan Hakları Paradigmasının Arka Planı Üzerine

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türkiye ve Siyaset Dergisi), 2002
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:9-10 | DOI: | ISSN:

Farklılıkların Sorunu, Demokrasi ve Türkiye

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2002
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:10 | DOI: | ISSN:

Teknoloji, İktidar, Zorbalık ve Kirlenme Üzerine

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2002
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:9 | DOI: | ISSN:

Yönetim ve Bürokrasinin Yozlaşmadaki Rolü

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2002
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

LİDERLERİN STRATEJİK SORUMLULUKLARI

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi), 2002
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:491 | DOI: | ISSN:

Tanzimat’tan Avrupa Birliğine Bitmeyen Senfoni

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2002
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Bıçak Sırtında Türklüğün Varoluş Stratejileri

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2002
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:180 | DOI: | ISSN:

Liderlerin Stratejik Sorumlulukları

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi), 2002
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:7 | DOI: | ISSN:

İş ve Zihniyet Dünyasının Kimyası Değişirken

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi), 2002
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:5 | DOI: | ISSN:

Örgüt ve Yönetici Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi), 2001
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:476 | DOI: | ISSN:

Arzın Yeniden İstimlakine Karşı Türkçü Duruş

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2001
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:172 | DOI: | ISSN:

Kafkasya ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerini Bekleyen Sorunlar

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türk Yurdu Dergisi), 2001
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:170 | DOI: | ISSN:

Terörün Beslendiği Felsefi Damarlar

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2001
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Küreselleşme ve Entelektüel Terörizm

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2001
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:6 | DOI: | ISSN:

İhanet İdeolojisi

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2001
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Milletlerin Orta Direği: Milliyetçilik

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türkiye ve Siyaset Dergisi), 2001
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:5 | DOI: | ISSN:

Kadın ve Ailenin Tarihi Serüveni

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:2023 Dergisi), 2001
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Karşı Ütopyalar Dünyasından Elektronik Diktatörlük Gerçeğine Bakış

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türkiye Günlüğü Dergisi), 1999
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Türk Aydınının Kutsal Putu: Oryantalizm

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Akademik Araştırmalar Sosyal Bilimler Dergisi), 1997
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Manipülasyon Aracı Olarak Medya

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Akademik Araştırmalar Sosyal Bilimler Dergisi), 1996
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Çalışanların Örgütlerde Karşılaştığı İnsani Sorunlar ve Yönetim

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 1996
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Kitle Kültürünün Dayanılmaz Egemenliği

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türkiye Günlüğü Dergisi), 1993
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Yabancılaşma

YENİÇERİ ÖZCAN (Dergi:Türkiye Günlüğü Dergisi), 1993
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:


 • Adres:
 • Tel:
 • Email: