Akademik Unvanlar

 • 2019 / ...

  DOÇENT

 • 2015 / 2019

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2014

  Kültür ve müzik eğitimi ögesi olan türkülerde kadın temasının analizi

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

 • Yüksek Lisans 2009

  İç Anadolu bölgesinde güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümünde eğitim gören kırsal kökenli ve kent kökenli öğrencilerin müzik profillerinin incelenmesi

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 2002

  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2019 -
  Konservatuvar Müdür Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI
 • 2017 - 2018
  Konservatuvar Müdür Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI
 • 2015 - 2017
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI
  MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

EBE3031 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

HEM3029 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MZJ6117 MÜZİK PSİKOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders kapsamında müzik psikolojisinin kuramsal açıdan temellerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında müzik psikolojisinin kuramsal açıdan temellerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MÜZİKOLOJİ

MZJ6118 MÜZİKTE DERLEME TEKNİKLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu derste müzikoloji konuları ile ilgili derleme yöntemlerinin teknik ve kuramsal açıdan ayrıntılı olarak öğretilmesi, herhangi bir müzikolojik konuda derleme yapabilmesi, transkripsiyonu ve sonuçlarını bilimsel olarak yazıya dönüştürebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu derste müzikoloji konuları ile ilgili derleme yöntemlerinin teknik ve kuramsal açıdan ayrıntılı olarak öğretilmesi, herhangi bir müzikolojik konuda derleme yapabilmesi, transkripsiyonu ve sonuçlarını bilimsel olarak yazıya dönüştürebilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MÜZİKOLOJİ

MZJ6119 MÜZİK VE TOPLUMSAL CİNSİYET

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı; Toplumsal kimliğin müziğe yansıması ve bu yansımanın müziksel sonuçlarını gözler önüne sermek, toplumsal cinsiyet kavramının müzikal eserler, bestekârlar ve yorumcular açısından geniş perspektiften değerlendirmektir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet kültürü içerisinde müziği ve müzik içerisinde toplumsal cinsiyet kültürünü ele alan son dönem akademik çalışmaları, disiplinler arası bir yaklaşımla ele almaktadır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı; Toplumsal kimliğin müziğe yansıması ve bu yansımanın müziksel sonuçlarını gözler önüne sermek, toplumsal cinsiyet kavramının müzikal eserler, bestekârlar ve yorumcular açısından geniş perspektiften değerlendirmektir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet kültürü içerisinde müziği ve müzik içerisinde toplumsal cinsiyet kültürünü ele alan son dönem akademik çalışmaları, disiplinler arası bir yaklaşımla ele almaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MÜZİKOLOJİ

MZJ6120 MÜZİK ELEŞTİRİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Yazılı, görsel ya da işitsel bir müzik yapıtının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesini ve bu incelemelerin sonucunda görüşleri eleştiri metoduna uygun olarak yazıya dökebilmeyi sağlamak, eleştiri yazılarında olması gereken kriterleri ve eleştiri metotlarını öğretmek amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Yazılı, görsel ya da işitsel bir müzik yapıtının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesini ve bu incelemelerin sonucunda görüşleri eleştiri metoduna uygun olarak yazıya dökebilmeyi sağlamak, eleştiri yazılarında olması gereken kriterleri ve eleştiri metotlarını öğretmek amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MÜZİKOLOJİ

MZK1005 MÜZİK TARİHİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

MZK1007 PİYANO I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MZK1008 MÜZİK TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:Kalsik batı müziği müzikal özelliklerinin ve bestecilerinin tanıtılması

Dersin İçeriği

Kalsik batı müziği müzikal özelliklerinin ve bestecilerinin tanıtılması

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİKOLOJİ

MZK1010 PİYANO II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MZK2005 MÜZİK TARİHİ III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MZK2006 MÜZİK TARİHİ IV

Zorunlu Ders Amaç:Türk Müziği Tarihinin geçmişten günümüze kadar ki gelişimi ve değişimini tanıtmak ve Türk müzik kültürünün çevre müzik kültürleriyle etkileşimlerini aktarmak.

Dersin İçeriği

Türk Müziği Tarihinin geçmişten günümüze kadar ki gelişimi ve değişimini tanıtmak ve Türk müzik kültürünün çevre müzik kültürleriyle etkileşimlerini aktarmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİKOLOJİ

MZK2014 TÜRK HALK BİLİMİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MZK4015 SANAT FELSEFESİ VE ESTETİĞİ

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİKOLOJİ

TMB1007 TÜRK MÜZİK TARİHİ I

Zorunlu Ders Amaç:Türk Müziği Tarihinin geçmişten günümüze kadar ki gelişimi ve değişimi

Dersin İçeriği

Türk Müziği Tarihinin geçmişten günümüze kadar ki gelişimi ve değişimi

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

TÜRK MÜZİĞİ

TMB1008 TÜRK MÜZİK TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:Türk Müziği Tarihinin geçmişten günümüze kadar ki gelişimi ve değişimi

Dersin İçeriği

Türk Müziği Tarihinin geçmişten günümüze kadar ki gelişimi ve değişimi

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

TÜRK MÜZİĞİ

TMB2011 TÜRK HALK BİLİMİ I

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı, halkbilimine ilişkin temel kavramların öğretilmesi, halkbilimi kuramlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilmesi ve bu bağlamda Türk Halk Biliminde doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi tüm kültür ögelerini, kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları bilimsel - sistematik bir biçimde öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı, halkbilimine ilişkin temel kavramların öğretilmesi, halkbilimi kuramlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilmesi ve bu bağlamda Türk Halk Biliminde doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi tüm kültür ögelerini, kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları bilimsel - sistematik bir biçimde öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

TÜRK MÜZİĞİ

TMB2012 GENEL MÜZİK TARİHİ II

Seçmeli Ders Amaç:Genel müzik tarihi konusunda (Romantik Dönem-Çağdaş Dönem) derinlemesine bilgi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Genel müzik tarihi konusunda (Romantik Dönem-Çağdaş Dönem) derinlemesine bilgi kazandırmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

TÜRK MÜZİĞİ

TMB2013 GENEL MÜZİK TARİHİ I

Seçmeli Ders Amaç:Genel müzik tarihi konusunda (İlk çağ-Klasik Dönem) derinlemesine bilgi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Genel müzik tarihi konusunda (İlk çağ-Klasik Dönem) derinlemesine bilgi kazandırmak.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

TÜRK MÜZİĞİ

TMB2016 PİYANO II

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin piyano alanında icracı ve eğitmen olarak gerekli yetkinliğe erişmesi, okullarda ve kurumlarda geleneksel ve uluslar arası müzikte bilgi becerisini aktarabilmesi, kültürel mirasımızı, bestecilerimizin eserlerini çalarak doğru bir şekilde,yapıcı yönde, gerek akademik kurumlarda gerekse toplumsal kurum ve kuruluşlarda görev alarak gelecek nesillere aktarması.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin piyano alanında icracı ve eğitmen olarak gerekli yetkinliğe erişmesi, okullarda ve kurumlarda geleneksel ve uluslar arası müzikte bilgi becerisini aktarabilmesi, kültürel mirasımızı, bestecilerimizin eserlerini çalarak doğru bir şekilde,yapıcı yönde, gerek akademik kurumlarda gerekse toplumsal kurum ve kuruluşlarda görev alarak gelecek nesillere aktarması.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

TÜRK MÜZİĞİ

TMB2017 PİYANO I

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin piyano alanında icracı ve eğitmen olarak gerekli yetkinliğe erişmesi, okullarda ve kurumlarda geleneksel ve uluslar arası müzikte bilgi becerisini aktarabilmesi, kültürel mirasımızı, bestecilerimizin eserlerini çalarak doğru bir şekilde,yapıcı yönde, gerek akademik kurumlarda gerekse toplumsal kurum ve kuruluşlarda görev alarak gelecek nesillere aktarması.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin piyano alanında icracı ve eğitmen olarak gerekli yetkinliğe erişmesi, okullarda ve kurumlarda geleneksel ve uluslar arası müzikte bilgi becerisini aktarabilmesi, kültürel mirasımızı, bestecilerimizin eserlerini çalarak doğru bir şekilde,yapıcı yönde, gerek akademik kurumlarda gerekse toplumsal kurum ve kuruluşlarda görev alarak gelecek nesillere aktarması.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

TÜRK MÜZİĞİ

TMB2018 TÜRK HALK BİLİMİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TMB3017 PİYANO III

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

TMB3020 PİYANO IV

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin piyano alanında icracı ve eğitmen olarak gerekli yetkinliğe erişmesi, okullarda ve kurumlarda geleneksel ve uluslar arası müzikte bilgi becerisini aktarabilmesi, kültürel mirasımızı, bestecilerimizin eserlerini çalarak doğru bir şekilde,yapıcı yönde, gerek akademik kurumlarda gerekse toplumsal kurum ve kuruluşlarda görev alarak gelecek nesillere aktarması.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin piyano alanında icracı ve eğitmen olarak gerekli yetkinliğe erişmesi, okullarda ve kurumlarda geleneksel ve uluslar arası müzikte bilgi becerisini aktarabilmesi, kültürel mirasımızı, bestecilerimizin eserlerini çalarak doğru bir şekilde,yapıcı yönde, gerek akademik kurumlarda gerekse toplumsal kurum ve kuruluşlarda görev alarak gelecek nesillere aktarması.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:5

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

TÜRK MÜZİĞİ

TMB4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

TMB4015 SANAT FELSEFESİ VE ESTETİĞİ

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

TÜRK MÜZİĞİ

Yıla Göre Sırala:

Kayseri’de Bir Âşık Okulu: Âşıklar Kahvesi

İSTANBULLU SERENAT (Dergi:Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:researchbib | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:21475237

AMATÖR MÜZİK TOPLULUKLARINDAKİ KADIN ÜYELERİN SOSYOKÜLTÜREL PROFİLLERİ (NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

İSTANBULLU SERENAT (Dergi:AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİAKADEMİK MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ulakbim | Cilt:4 | Sayı:7 | DOI:10.5578 | ISSN:2149-4304

ORTA ANADOLU DA KADIN ÂŞIKLARIN İCRA ORTAMLARI

İSTANBULLU SERENAT (Dergi:The Journal of Academic Social Science Studies), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:sobiad | Cilt:6 | Sayı:59 | DOI:10.9761/JASSS7130 | ISSN:2147-2971

HALK ÂŞIKLARININ DİLİNDEN KADIN OLGUSU: YOKSUL DERVİŞ ÖRNEĞİ

İSTANBULLU SERENAT (Dergi:Sosyal Bilimler Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ulakbim sobiad | Cilt:14 | Sayı:14 | DOI:10.16990/SOBIDER.3671 | ISSN:2149-0821

KİMLİK VE MÜZİK ÖZELİNDE EMİRDAĞ KARACALAR KÖYÜ BACI SULTAN VUSLATYILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

İSTANBULLU SERENAT (Dergi:Uluslararsı Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:10 | Sayı:54 | DOI:10.17719 | ISSN:1307-9581

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NİĞDELİ YEREL SAZ SANATÇILARI

İSTANBULLU SERENAT (Dergi:Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:11 | Sayı:13 | DOI:10.8727 | ISSN:1308-2140

CİNSEL ÇAĞRIŞIMLI TÜRKÜ SÖZLERİNİN BÖLGELERE GÖREDAĞILIMI

VURAL FEYZAN,İSTANBULLU SERENAT (Dergi:Turkish Studies), 2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:11 | Sayı:18 | DOI:10.7827 | ISSN:1308-2140

NİĞDE DE ELMA GELENEKLERİ VE BİR TÜRKÜ

İSTANBULLU SERENAT (Dergi:The Journal of Academic Social Science Studies), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı:51 | DOI:http: //dx.doi.org/10.9761/JASSS368 | ISSN:

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi Müzik Yazıları Bibliyografyası

İSTANBULLU SERENAT (Dergi:Akademik Bakış), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı:54 | DOI: | ISSN:1694-528X

BÖLGELERE GÖRE TÜRKÜLERDE KADIN KIYAFELERİ

İSTANBULLU SERENAT,VURAL FEYZAN (Dergi:Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:6 | Sayı:23 | DOI: | ISSN:

NİĞDE HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜNDE ALİ ERCAN VE MÜZİĞE KATKILARI

İSTANBULLU SERENAT (Dergi:Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:6 | Sayı:21 | DOI: | ISSN:

GSSL Öğrencilerinin Bireysel Ses Eğitimi ve Koro Eğitimi Derslerinde Yaşadıkları Sorunların Ders Çizelgesi Açısından Değerlendirilmesi

İSTANBULLU SERENAT,ÖZÇİMEN AYCAN (Dergi:E-Journal of New World Sciences Academy), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:8 | Sayı:2 | DOI:NWSA.2013.8.2.E0018 | ISSN:1306-31111308-724X

İÇ ANADOLU BÖLGESİ GÜZEL SANATLAR ve SPOR LİSELERİNİNMÜZİK BÖLÜMÜNDE EĞİTİM GÖREN KIRSAL VE KENT KÖKENLİÖĞRENCİLERİN MÜZİKSEL PROFİLLERİ

İSTANBULLU SERENAT,VURAL FEYZAN (Dergi:Akademik Bakış), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:asos, arastirmax, open access | Cilt: | Sayı:29 | DOI: | ISSN:1694-528X

ANTALYA YÖRESİNDE KINA TÜRKÜLERİ VE DELBEKÇİ KADINLAR

İSTANBULLU SERENAT, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

ÂŞIK SEYRANİ ŞENLİĞİNDE FARKEDİLEN BİR ÂŞIK: FAHRANİ (FAHRETTİN DOLGUN)

İSTANBULLU SERENAT, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:

Tire ve Civar Yörelerin Türkülerinde Kadın

İSTANBULLU SERENAT, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:

Ulusal Kanallarda Yer Alan Ses Yarışmalarının Katılımcılar Açısından Değerlendirilmesi: “O Ses Türkiye” Örneği

İSTANBULLU SERENAT,Güllü Emrah, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

HALK ÂŞIKLARININ DİLİNDEN KADIN OLGUSU: YOKSUL DERVİŞ ÖRNEĞİ

İSTANBULLU SERENAT, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

NİĞDELİ ÂŞIK TAHİRİ, ÂŞIK TAHİRİ KÜLTÜR VE YAYLA ŞENLİKLERİNDE MÜZİK

İSTANBULLU SERENAT, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

ERZİNCAN TÜRKÜLERİNDE KONULAR

İSTANBULLU SERENAT, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:2 | Sayı:

Amatör Müzik Topluluklarındaki Kadın Üyelerin Sosyokültürel Profilleri

İSTANBULLU SERENAT, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:173 | Sayı:178

Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Yabancı Uyruklu Piyano Eğitimcilerinin Yeri

İSTANBULLU SERENAT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Şehirleşme Sürecinde Ali Ercan ve Müziğindeki Değişimler

İSTANBULLU SERENAT, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

GSSL Öğrencilerinin Resmi Törenlerdeki Müziklere Yönelik Algıları

İSTANBULLU SERENAT, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

GSSL Mezunu Öğrencilerin Lisans Düzeyi Piyano Eğitimine Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi

İSTANBULLU SERENAT, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

GSSL Öğrencilerinin Başarıları ve Müziksel Tercihlerinde Kırsal veya Kent Kökenlilik Etkili Olmakta mıdır

İSTANBULLU SERENAT, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Müzik Kültürüne Dair Çeşitli Görüşler-II

İSTANBULLU SERENAT, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-7557-83-4

Türk Musikisi Atlası

İSTANBULLU SERENAT, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-5449-09-4

Niğdeli Saz Sanatçıları ve Eserleri

İSTANBULLU SERENAT, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-2475-63-2

Sayısal Veriler Işığında Türkülerde Kadın

İSTANBULLU SERENAT,VURAL FEYZAN, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-2475-09-0

Sosyo Ekonomik Stratejiler 5 Türk Dünyası Araştırmaları

İSTANBULLU SERENAT, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1-912503-20-9

 • image
  Yüksek Lisans 2019   AYÇA KILINÇ   Tamamlandı

  Cami görevlilerinin müzik alanına ilişkin görüşleri (Niğde ili örneği)

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Müzikoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   MESUT DİVRİNGİ   Tamamlandı

  Kayserili Aşık Mahrumî'nin hayatı, âşıklığı ve türkülerinin müziksel analizi

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Müzikoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   EMRAH GÜLLÜ   Devam Ediyor

  ULUSAL KANALLARDA YAYINLANAN SES YARIŞMALARININ KATILIMCILAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: "O SES TÜRKİYE " ÖRNEĞİ

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Müzikoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2018   ÖZLEM DULKADİR TÜRKÖZ   Devam Ediyor

  Osmaniye Müzik Kültürü'nün İncelenmesi

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Müzikoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2018   İDİL ILICAK   Devam Ediyor

  TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA NEVŞEHİR'DE KADIN MÜZİSYENLER

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Müzikoloji Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans   MUSTAFA VURAL   Devam Ediyor

  Alışveriş Merkezlerinde Çalınan Müziklerin Çalışanlar Açısından Değerlendirilmesi • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240
 • Tel:0 388 225 3002
 • Email: