Akademik Unvanlar

 • 2014 / ...

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR)

 • Yüksek Lisans 2013

  Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin iş doyumu ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi: Niğde ili örneği

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 • Lisans 2005

  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

SHU2007 MESLEKİ YABANCI DİL I

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilere mesleki terimlerin öğretilmesi, mesleki İngilizceye hakim olma becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Öğrencilere mesleki terimlerin öğretilmesi, mesleki İngilizceye hakim olma becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SHU2008 MESLEKİ YABANCI DİL II

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin mesleki İngilizceyi kullanabilme becerilerinin ileri düzeye çıkarılması.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin mesleki İngilizceyi kullanabilme becerilerinin ileri düzeye çıkarılması.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

UIC1001 PUBLIC SPEAKING I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UIC1002 PUBLIC SPEAKING II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UIC1003 ÇEVİRİYE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:Bu ders öğrencilerin yazılı çevirmenlik alanında yetkinlik kazanmasını amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilerin yazılı çevirmenlik alanında yetkinlik kazanmasını amaçlamaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK

UIC1007 ÇEVİRİ AMAÇLI OKUMA

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UIC1010 KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu ders İngilizce ve Türkçe dil yapılarının kullanılışları konusunda farkındalık kazandırmayı ve böylece öğrencilerin her iki dili doğru ve bilinçli kullanmalarını sağlamayı amaçlar.

Dersin İçeriği

Bu ders İngilizce ve Türkçe dil yapılarının kullanılışları konusunda farkındalık kazandırmayı ve böylece öğrencilerin her iki dili doğru ve bilinçli kullanmalarını sağlamayı amaçlar.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK

UIC1012 TOPLUMLAR VE KÜLTÜRLER

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

UIC2002 ÇEVİRİ PROJESİ

Zorunlu Ders Amaç:Dersin amacı, öğrencilerin çeviri kuramı bilgilerini çevirinin hem uygulamasında, hem de eleştirisinde kullanmalarını sağlamaktır. Öğrenciler öğretim elemanı tarafından belirlenen metnin çevirisini bireysel olarak gerçekleştirir ve sınıf ortamında sunar. Farklı çeviriler değerlendirilir ve çevirilerin eleştirel karşılaştırılması sağlanır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı, öğrencilerin çeviri kuramı bilgilerini çevirinin hem uygulamasında, hem de eleştirisinde kullanmalarını sağlamaktır. Öğrenciler öğretim elemanı tarafından belirlenen metnin çevirisini bireysel olarak gerçekleştirir ve sınıf ortamında sunar. Farklı çeviriler değerlendirilir ve çevirilerin eleştirel karşılaştırılması sağlanır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK

UIC2007 MESLEK ETİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UIC2023 SİYASET BİLİMİ METİNLERİ ÇEVİRİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı, öğrencilerin siyasi metinleri anlamalarını sağlamaya yönelik terminoloji çalışması yapmak ve söz konusu metinleri hedef dile çevirmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Dersin amacı, öğrencilerin siyasi metinleri anlamalarını sağlamaya yönelik terminoloji çalışması yapmak ve söz konusu metinleri hedef dile çevirmelerini sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK

UIC2029 YAZIN ÇEVİRİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UIC2030 AVRUPA BİRLİĞİ METİNLERİ ÇEVİRİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı AB'nin tarihi, kurumları ve işleyişi hakkında bilgi vermek, AB'nin çok dilli belge akışının işleyişi hakkında profesyonel bir farkındalık geliştirmek ve öğrencilerin AB belgelerinin metin dışı ve metin içi özelliklerinin bilincinde olarak çeviri yapmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı AB'nin tarihi, kurumları ve işleyişi hakkında bilgi vermek, AB'nin çok dilli belge akışının işleyişi hakkında profesyonel bir farkındalık geliştirmek ve öğrencilerin AB belgelerinin metin dışı ve metin içi özelliklerinin bilincinde olarak çeviri yapmalarını sağlamaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK

YDL1013 YABANCI DİL I

Ortak Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YDL1014 YABANCI DİL II

Ortak Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

Yıla Göre Sırala:

Examining the relationship between social justice leadership and student engagement among high school students

BÜYÜKGÖZE HİLAL,ŞAYİR GÖNÜL,EBRU GÜLCEMAL,KUBİLAY SEVDA (Dergi:Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:1302-9967

Investigation on the future expectations and academic motivations of students attending associate degree programspÖnlisans öğrencilerinin gelecek beklentileri ile akademik motivasyonlarının incelenmesi

AKBAŞLI SAİT,KUBİLAY SEVDA,Durnalı Mehmet (Dergi:Journal of Human Sciences), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, Woldcard, | Cilt:14 | Sayı:4 | DOI:10.14687/jhs.v14i4.5003 | ISSN:2458-9489

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ADAY ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KUBİLAY SEVDA,SİPAHİOĞLU METE, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ALGILARINA GÖRE ÜNİVERSİTE KAVRAMININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

ERTAŞ BEHİYE,KUBİLAY SEVDA,ŞAYİR GÖNÜL, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ALGILARINA GÖRE ÖĞRETİM ELEMANI KAVRAMININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

ERTAŞ BEHİYE,KUBİLAY SEVDA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ KURUMLARDA UYGULAMA DERSİNDE UYGULAMA OKULLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

KUBİLAY SEVDA,ERTAŞ BEHİYE, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

DEVLET OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KÜRESEL SOSYAL SORUMLULUK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

ERTAŞ BEHİYE,KUBİLAY SEVDA,ŞAYİR GÖNÜL, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

VELİLERİNİN GÖZÜNDEN SIĞINMACI ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI PROBLEMLER

KUBİLAY SEVDA,ERTAŞ BEHİYE, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARINI BİLME DÜZEYLERİ

ERTAŞ HAKAN,ERTAŞ BEHİYE,KUBİLAY SEVDA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Onay İhtiyacı ile Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi,

AKBAŞLI SAİT,KUBİLAY SEVDA, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Önlisans Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ile Akademik motivasyonlarının İncelenmes,

AKBAŞLI SAİT,KUBİLAY SEVDA,Durnalı Mehmet, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

EXAMINING HOW STUDENT ENGAGEMENT RELATES TO SOCIAL JUSTICE LEADERSHIP IN TURKISH HIGH SCHOOLS

BÜYÜKGÖZE HİLAL,ŞAYİR GÖNÜL,GÜLCEMAL EBRU,KUBİLAY SEVDA, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

MESLEK ÖĞRETMENLERİ GÖZÜYLE MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM SİSTEMİMİZ

DEMİRÇELİK ERAY,KUBİLAY SEVDA,SİPAHİOĞLU METE, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees

KUBİLAY SEVDA,YARDİBİ NURSEL, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:1522533257

Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees

ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,KUBİLAY SEVDA, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:1522533257

 • image
  AB PROJESİ 2014 - 2014

  Proje Konumu:Bursiyer

  Girls Who DO

  Proje Konusu:


 • image
  Avrupa Birliği 2014 - 2017

  Proje Konumu:Araştırmacı

  HELP HEALTHCARE ENGLISH LANGUAGE PROGRAMME

  Proje Konusu:Creating innovative learning settings for students of Higher Education


 • image
  AB PROJESİ 2008 - 2010

  Proje Konumu:Proje Koordinatörü

  CULTURE (Constructing Universal Love Tolerance Unity by Raising Enrichment)

  Proje Konusu: • Adres:
 • Tel:0 388 211 2518
 • Email: