Bahar Dönemi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Bahar Dönemi Ders İçerikleri

1. Hafta

Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Büyük Millet Meclisine Karşı İsyan Hareketleri

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.186-203.

2. Hafta

Osmanlı Topraklarını Paylaşmak Amacı ile Toplanan Konferanslar

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.209-211.

3. Hafta

Milli Mücadele de Doğu ve Güney Cephesi

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.211-223.

4. Hafta

Milli Mücadelede Batı Cephesi

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.224-245.

5. Hafta

Barış ve Diplomasi Dönemi, Mudanya Ateşkes Antlaşması

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.246-248.

6. Hafta

Lozan Barış Antlaşması

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.247-254.

7. Hafta

Türk İnkılabının Genel Özellikleri, Siyasal Alanda Yapılan İnkılap Hareketleri

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.255-262.

8. Hafta

ARA SINAV

 

9. Hafta

Anayasa Hareketleri, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.262-272.

10.Hafta

Temel Alanlarda Yapılan İnkılaplar (Hukuk, Eğitim-Kültür, Toplumsal, Ekonomi)

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.273-290.

11. Hafta

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası(Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay Sorunu)

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.293-310.

12. Hafta

Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık)

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.313-323.

13. Hafta

İsmet İnönü Dönemi (1938-1950)

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.329-339.

14. Hafta

Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950-1960)

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.340-351.

15. Hafta

Türk Siyasi Yaşamında Askeri Müdahaleler (1960-1980)

Orhan DOĞAN, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Berikan Ofset Matbaa, Ankara, 2016, s.351-365.

16. Hafta

FİNAL SINAVI

 

 

Son Güncelleme Tarihi:16.12.2016