Müdür Mesajı

1992 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, Resmi Gazete’de yayımlanan 25/12/2019 tarih ve 1911 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Mevcut bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Eğitimi Bölümleri, nitelikli eğitim-öğretim kadrosu, fiziki olanakları ile gerek sportif başarılar gerekse bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, Cumhuriyetin savunucusu bir kurum olarak kurulduğu günden itibaren öğrencilerimiz ve artan Öğretim Elemanı sayısıyla eğitim-öğretimine devam etmektedir.

Fakültemiz öğrencilerine, fiziki, sosyal, psikolojik, kültürel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunarak toplumun sağlıklı nesiller kazanmasını sağlamak amacındadır. Ayrıca; spor yapabilecek yaştakilerin yalnızca seyirci olmak durumundan kurtarmayı aktif olarak spor faaliyetlerine katmayı da hedefleri arasına almıştır.

Fakülte öğrencilerimizin 8 (sekiz) yarıyıllık Yükseköğrenimleri süresince yalnızca alanlarında değil, bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerle kişisel gelişimleri sağlanmaktadır. Bu eğitimle mezun olduklarında alanlarında gerekli akademik donanım ve yeterliliğe sahip hem de kişilikli, çağdaş, üretken, bireyler olarak göreve hazır olacaklardır.

Son Güncelleme Tarihi:14.01.2020