Misyon/Vizyon


Misyon
Spor yönetimi bölümü, çağdaş eğitimin tüm gerekliliklerini yerine getirerek ve eğitim teknolojilerinin bütün imkanlarından faydalanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde ülke sporunu üstün başarılara ulaştırmakta en önemli unsurlardan birisi olan, eğitimli, donanımlı, yetkin ve içinde bulunduğumuz çağın değişimlerine ve gelişmelerine üst düzeyde uyum sağlayabilen, ileri görüşlü, çözüm üreten, yeniliklere açık, gerektiğinde ulusal ve uluslar arası bilimsel alan yazınını takip ve bilimsel platformlarda kendini ifade edebilen ve içinde bulunacağı kurum ve kuruluşlara yeni ufuklar açabilen spor yöneticilerini ve spor yönetimi alanında bilim adamlarını ülke sporuna ve spor eğitimine kazandırmayı amaçlamaktadır.


Vizyon
Gelecekte, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği bölümü eğitim, öğretim, araştırma ve hizmet faaliyet yelpazesini genişletecek ve geliştirecektir. Bu doğrultuda, çağdaş eğitim yöntemlerini, eğitim ve bilgi teknolojilerini kullanacak ve spor yönetimi alanında içinde bulunduğu çağın standartlarının üstüne çıkacaktır. Böylelikle, alanın hem uygulama sahasında hem de akademik platformunda, yetiştirdiği ve mezun ettiği öğrencileriyle, ortaya koyduğu bilimsel proje ve ürünleriyle aynı alanda hizmet bakımından rekabet ettiği diğer ulusal spor yöneticiliği bölümleri arasında ön plana çıkmış, uluslararası spor alanda da akredite olmuş ülke sporuna yön veren seçkin ve ayrıcalıklı bir bölüm olacaktır.

Son Güncelleme Tarihi:14.11.2017