Dosya Paylaşım Sistemi Bulut

Üniversitemiz akademik personellerinin sahip oldukları çalışma verileri, ders notları gibi dosyaları depolaması ve internet bağlı herhangi bir ortamdan bu dosyalara ulaşabilmesi, öğrenci, personel ve diğer üçüncü şahıslarla paylaşabilmesine olanak sağlayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Dosya Paylaşım Sistemi (Bulut) Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca hazırlanarak kullanıma açılmıştır.

1. Sisteme https://bulut.ohu.edu.tr adresinden erişilebilmektedir.  Sistem Üniversitemiz akademik personelinin kullanımına açıktır.  Kullanıcılar 200 MB’a kadar dosya depolayabilmektedir.  Sisteme yerleşke içinden ve dışarıdan erişilebilmektedir.  


2. Sistemin kullanılabilmesi için OGRIS otomasyon sistemleri üzerinden Başvuru menüsünden Bulut başvuru sayfasından başvuru yapmak gerekmektedir .

 3. Başvuru aşamasında hizmetin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesine uygun olarak kullanmayı kabul etmelerine ilişkin bir seçenek sunulacak ve kabul eden kullanıcıların sistem erişimleri aktif olacaktır .  

4. Kullanıcılar @ohu.edu.tr uzantılı e-posta kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme erişebilirler.  (@ohu.edu.tr  olmadan)

5. Kullanıcılar, bu hizmeti Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım yönergesine göre kullanmakla yükümlüdür.

6. Yönergede belirtildiği gibi paylaşılan dosyaların içeriğinden ve kişilerin ve kurumların fikri mülkiyet haklarının ihlalinden şahsen sorumludurlar . 

7.  Kullanıcıların üniversiteden ayrılması durumunda sisteme erişimleri kapatılacak ve dosyalar silinecektirKullanıma ilişkin Detaylı Bilgi (KILAVUZ) için TIKLAYINIZ.Son Güncelleme Tarihi:02.04.2020