Eğitim Amaçları

Programın Eğitim Amaçları

  1. Temel mesleki bilgilerin yanı sıra, iş dünyasının gerek duyduğu yabancı dil bilgisi, mesleki tasarım programlarını kullanma gibi donanımları kazanmı
  2. Problem süreçlerinin çözüm aşamalarını tasarlayabilmek, çözüm önerileri geliştirebilme bilgi ve duyarlılığa sahip olmaları,
  3. Eğitim öğretim süreçlerinde problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış olmaları,
  4. Girişimci, iletişim yönleri güçlü, sanatsal gelişimleri inceleyen, takım ruhuna sahip halı-kilim teknikerleri olmaları,
  5. Çevre sorunlarına duyarlı, atık malzemelerle yeni formlar oluşturma yolu ile rekreatif faaliyetler uygulamaları.
Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015