Program Çıktıları
Programın Program Çıktıları
  1. El sanatları bilgilerini tanımlama, geliştirme ve uygulama becerisi,
  2. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda alanıyla ilgili sorunları çözümleme ve tasarlama becerisi
  3. Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve yorumlamayı diğer verilere uygulama becerisi
  4. El sanatları uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi
  5. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi
  6. Bağımsız davranma, yaratıcılık ve insiyatif kullanma becerisi
  7. Sanatsal, bilimsel, ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi
  8. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olunması
  9. Ulusal ve uluslararası sanatsal ve teknolojik gelişimleri izleyebilme becerisi
  10. Çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisi
Son Güncelleme Tarihi:14.12.2015