Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU - TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TEK1001 MATEMATİK I 2 0 4
Sayılar, Cebir, Denklemler, eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri
Zorunlu Ders TEK1003 FİZİK 2 0 3
Birim sistemleri, vektörler, kuvvet ve moment,denge ve denge şartları, ağırlık merkezinin bulunması, hareket kanunları, iş, güç, enerji, , ısı ve sıcaklık, basınç kaybı, temel akışkan özellikleri
Zorunlu Ders TEK1005 DOĞAL LİFLER 2 1 3
Mikroskopta Lif Cinsi ve Karışım Oranlarını Tespit Etme, Yakma İle Lif Cinsi ve Karışım Oranlarını Tespit Etme, Kuru Destilasyon İle Lif Cinsi ve Karışım Oranlarını Tespit Etme, Bitkisel Liflerin Özelliklerini Tespit Etme, Bitkisel Lifleri Tanıma Testleri İle Ayırt Etme, Hayvansal Liflerin Özelliklerini Tespit Etme, Hayvansal Lifleri Tanıma Testleri İle Ayırt Etme,
Zorunlu Ders TEK1007 İPLİK TEKNOLOJİSİ 3 1 7
Harman Hesaplamaları Yapma Ve Açma-Temizleme Etkinliğini Belirleme,Numune tarak makinesini üretime hazırlama,Numune tarak makinesinde şerit elde etme,Numune cer makinesinde şerit elde etme,Numune fitil makinesinde şerit elde etme,Numune ring-iplik makinesinde iplik elde etme,Numune Open-End iplik makinesinde iplik elde etme
Zorunlu Ders TEK1009 DOKUMA TEKNOLOJİSİ 2 1 3
Temel dokuma örgülerini çizmek, Numune çözgü hazırlamak , Tahar yapmak, Numune kumaş dokumak.
Zorunlu Ders TEK1011 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 3
İnternet Ve İnternet Tarayıcısı Elektronik Posta Yönetimi Haber Grupları / Forumlar Web Tabanlı Öğrenme Kişisel Web Sitesi Hazırlama Elektronik Ticaret Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş İnternet Ve Kariyer İş Görüşmesine Hazırlık İşlem Tablosu Formüller Ve Fonksiyonlar Grafikler Sunu Hazırlama Tanıtıcı Materyal Hazırlama
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TEK1002 MATEMATİK II 2 0 4
Geometri, Lineer denklem sistemleri ve Matrisler, Limitler, Türev ve Uygulamaları, İntegral ve Uygulamaları
Zorunlu Ders TEK1004 KİMYA 2 0 4
Temel Kanunlar, Atomun yapısı1, Atomun Yapısı2, Periyodik Sistem, Kimyasal Hesaplamalar, Denklem Denkleştirme, Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar I, Katılar, Çözeltiler , Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar, Sulu Çözeltilerde İyonik Denge asit ve bazlar, Çözünürlük
Zorunlu Ders TEK1006 YAPAY LİFLER 2 0 3
Rejenere Liflerin Özelliklerini Tespit Etmek, Rejenere Lifleri Tanıma Testleri İle Ayırt Etmek, Sentetik Liflerin Özelliklerini Tespit Etmek, Sentetik Lifleri Tanıma Testleri İle Ayırt Etmek, Anorganik Lifleri Tanıma Testleri İle Ayırt Etmek, Anorganik Liflerin Özelliklerini Tespit Etmek
Zorunlu Ders TEK1008 ÖRME TEKNOLOJİSİ 2 0 2
Düz örgüyü çizme, Ribana örgüyü çizme, İnterlok örgüyü çizme, Haroşa örgüyü çizme, Düz El Örme Makinesini Üretime Hazırlama, Düz El Örme Makinesinde Lastik Ribana Ve Düz Örgü Üretme
Zorunlu Ders TEK1010 TERBİYE TEKNOLOJİSİ 3 1 4
Önterbiye işlemleri ,Tekstil mamulüne uygulanan terbiye (Bitim )işlemleri, Renklendirme.(Boya-Baskı)
Zorunlu Ders TEK1012 KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ 1 1 3
Ana ve Yardımcı Malzeme Özelliklerini Belirleme ve Temin Etme, Kumaşları Kesime Hazırlama, Kumaşları Dikime Hazırlama, Ütü Hazırlığı Yapma, Bitmiş Ürün Kontrollerini Yapma
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TEK2001 YUVARLAK ÖRME MAKİNALARI 1 1 2
Motor, şasi ve hareket iletim sistemlerinin ayarlarını yapabilecektir,İplik sevk ve kontrol sistemlerinin ayarlarını yapabilecektir,Yuvarlak örme makinelerinde örücü elemanların ayarlarını yapabilecektir,Yuvarlak örme makinelerinde desenlendirme sistemlerinin ayarlarını ve bakımını yapabilecektir,Yuvarlak örme makinelerinde kumaş çekim sistemlerinin ayarlarını yapabilecektir,Yuvarlak örme makinelerinde kontrol ve güvenlik sistemlerinin ayar ve bakımlarını yapabilecektir.
Zorunlu Ders TEK2003 YUVARLAK ÖRME TEKNOLOJİSİ 2 1 3
Temel örgü elemanlarını belirlemek,Temel örgü notasyonlarını çizmek,RL-Süprem ve türevi örgü kumaş oluşturmak,RR-Ribana ve türevi örgü kumaş oluşturmak,RR-Interlok ve türevi örgü kumaş oluşturmak,Jakarlı desenlendirme prensibini tanımak,Jakarlı örgü deseninin çizimini yapmak.Jakarlı örgü desenini jakar tertibatlarını kullanarak örme makinesine uyarlamak.
Zorunlu Ders TEK2005 ÇÖZGÜLÜ ÖRME TEKNOLOJİSİ 2 1 5
Tek rayda üretilen temel desenleri üretmek,Çift rayda üretilen temel desenleri üretmek,Atkı yatırma hareketi ile desenler yapmak,Kesik baskı rayı kullanarak desenler hazırlamak,Elektronik jakar ile desen yapmak,SU mekanizması ile desen hazırlamak,Düşürme plakası ile desenler hazırlamak,Monoaxial kumaş üretmek.Biaxial kumaş üretmek,Multiaxial kumaş üretmek,Hazırlanan desenin makineye tanıtımını yapmak,Deneme üretimini gerçekleştirmek,Gerekli kontrol ve düzeltmeleri yaparak makineyi seri üretime almak.
Zorunlu Ders TEK2007 SENTETİK İPLİKÇİLİK 2 1 3
Flament İplik Makinesinin üretim ayarları, Düzeleri Ayarlamak,Flament iplik makinesiniüretime hazırlamak,Yalancı Büküm ile Tekstüre iplik üretmek,Hava Jetli tekstüre ile İplik üretmek ,Yığma Yöntemi ile Tekstüre iplik üretmek ,Kesme makinesi ayarlarını belirleme ve yapma,Towu makineye bağlama,Kesme makinesini çalıştırma, Şişirme makinesinde ipliği şişirmek, Elektrikli şişirme makinesinde ipliği şişirmek.
Zorunlu Ders TEK2011 DOKUMA MAKİNELERİ I 2 1 4
Çözgü salma ve kumaş sarım ayarları yapmak, ağızlık ayarları yapmak, tefe ve tarak ayarları yapmak, makine üzerindeki kontrol ve güvenlik ayarlarını yapmak
Zorunlu Ders TEK2013 KUMAŞ YAPISI I 2 0 3
Bezayagından türetilen örgüleri çizmek, dimiden türetilen örgüleri çizmek, saten örgüsünden türetilen örgüleri çizmek
Zorunlu Ders TEK2017 DOKUMA ANALİZİ I 2 1 3
Dokuma kumaş yapı analizi yapmak,düz dokuma kumaş analizi yapmak, Çok katlı ve jakarlı kumaş örgü ve desen analizi yapmak.
Zorunlu Ders TEK2023 LİF TESTLERİ I 3 1 5
Tek Lif Uzunluğunu Ölçme, Lif Kıvrımlılık Testi Yapma, Demet Halinde Liflerde Tarama Yöntemiyle Uzunluk Ölçme, Demet Halinde Kısa Liflerde Uzunluk Ölçme (HVI), Demet Halinde Uzun Liflerde Uzunluk Ölçme (Almetre), Mikroskopla Lif İncelik Testleri Yapma Mikro Projeksiyonla Lif İncelik Testleri Yapma, Pamukta Demet Halinde Lif İncelik Testleri Yapma, Yünde Demet Halinde Lif İncelik Testleri Yapma, Tek Lifte Mukavemet Ölçme, Demet Halinde Lif Mukavemetini Ölçme
Seçmeli Ders TEK2029 ÇÖZGÜLÜ ÖRME MAKİNALARI 2 1 2
Çözgü örme makinelerinde çözgü salma sistemlerinin ayarlarını yapmak,Çözgü örme makinelerinde örücü makine elemanlarının ayarlarını yapmak,Kumaş çekim ve sarım sistemlerinin ayarlarını yapmak,Kontrol, temizlik, güvenlik ve yağlama sistemlerinin ayarlarını yapmak.
Seçmeli Ders TEK2031 İŞLETME YÖNETİMİ I 2 1 4
Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek, İş yeri kurma fikrini oluşturmak, İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek, İş yerini faaliyete açmak
Seçmeli Ders TEK2033 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3 0 3
Standardizasyon, Kalite ve Kalite Kavramları, Kalite Güvence, Mesleki Standartlar
Seçmeli Ders TEK2035 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 1 2
Araştırma Konularını Seçme,Kaynak Araştırması Yapma,Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme,Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme,Sunuma Hazırlık Yapma,Sunumu Yapma
Seçmeli Ders TEK2037 İLETİŞİM 2 0 2
İletişim araçları, ders notları, yazılı ve görsel örnek uygulamalar, sunum cihazları.
Seçmeli Ders TEK2039 DOKUSUZ YÜZEYLER I 2 0 3
Dokusuz yüzeylerin genel özellikleri, kullanım alanları, ve üretim yöntemleri.Dokusuz yüzey işlemleri ve üretiminde kullanılan makineler.Doku sabitleme yöntemleri.
Seçmeli Ders TEK2041 NUMUNE KABULÜ VE HAZIRLIK 2 0 3
Standartları tanımak, Numune kabulü yapmak, Laboratuvarı ve numuneyi hazırlamak
Seçmeli Ders TEK2043 KUMAŞ YAPISI I 2 0 3
Bezayagından türetilen örgüleri çizmek, dimiden türetilen örgüleri çizmek, saten örgüsünden türetilen örgüleri çizmek
Seçmeli Ders TEK2045 İPLİK TESTLERİ 3 1 5
Çıkrık Metodu ile Doğrusal Yoğunluk Tespiti, Kesip Tartma Metodu İle İpliğin Doğrusal Yoğunluğu Testi, Zıt Renkli Levha ile Düzgünsüzlük Testi, Dokuyup Örerek Düzgünsüzlük Testi, Objektif Düzgünsüzlük Testi, İplik Tüylülük Testi, Kopma Dayanımı Testi, İplikte Sürtünme Katsayısı Testi, Tek Katlı İplikte Büküm Testi, Katlı İpliklerde Büküm Testi, Haşıllı İplikte Büküm Testi
Seçmeli Ders TEK2047 YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİ 1 1 2
Motor, şasi ve hareket iletim sistemlerinin ayarlarını yapabilecektir,İplik sevk ve kontrol sistemlerinin ayarlarını yapabilecektir,Yuvarlak örme makinelerinde örücü elemanların ayarlarını yapabilecektir,Yuvarlak örme makinelerinde desenlendirme sistemlerinin ayarlarını ve bakımını yapabilecektir,Yuvarlak örme makinelerinde kumaş çekim sistemlerinin ayarlarını yapabilecektir,Yuvarlak örme makinelerinde kontrol ve güvenlik sistemlerinin ayar ve bakımlarını yapabilecektir.
Seçmeli Ders TEK2051 YUVARLAK ÖRME KUMAŞ TASARIMI VE ÜRETİMİ 2 1 3
Temel örgü hareketlerinin kumaş yapısı içerisindeki konumları,Bilgisayar kontrollü desenlendirme sistemleri,Elektronik jakar tertibatlarının çalışma prensipleri,Bilgisayar kontrollü desenlendirme sistemleri ve programlaması,Oluşturulan desenini jakar tertibatlarını kullanarak makineye uyarlamak,Örülecek desen için makineyi üretime hazırlamak,Örme makinesinde deneme üretimini gerçekleştirmek,Gerekli kontrol ve düzeltmeleri yaparak makineyi seri üretime almak,Ringel desenli kumaş üretimi,Dikişsiz örgü (seamless) üretimi,Havlu kumaş üretimi,Pelüş kumaş üretimi.
Seçmeli Ders TEK2053 YUVARLAK ÖRME KUMAŞ ANALİZİ 1 1 2
Bilgisayarlı desen hazırlama programlama dili,Tek plakalı y.ö.m. üretilebilen örgülerin tasarımını yapmak,Çift plakalı y.ö.m. üretilebilen örgülerin tasarımını yapmak,Yuvarlak örme makinelerinde özel üretilebilen örgülerin tasarımını yapmak,
Seçmeli Ders TEK2055 ÖRME HAZIRLIK İŞLEMLERİ 3 1 7
İplik aktarma işlemi,Örme makinesi cağlık çeşitleri ve cağlığa iplik dizilimi,İpliklerin uçlarını örme makinesi iplik kontrol tertibatlarından ve mekiklerden geçirme,Çözgü hazırlama makinesi çeşitleri (Düz çözgü hazırlama mak.),Çözgü hazırlama makinesi çeşitleri (konik çözgü hazırlama mak.),Düz çözgü hesaplarını yapmak,Konik çözgü hesabının yapılması,Tahar ön hazırlığını yapmak,Tahar planı ve tahar çeşitleri,El ile taharlama yapmak.
Seçmeli Ders TEK2057 ÇÖZGÜLÜ ÖRME KUMAŞ TASARIMI VE ANALİZİ 2 1 3
Üretim yöntemini tespit etmek,Kılavuz ray sayısının tespit etmek,Yatırım hareketlerini tespit etmek,İpliklerin hammadde özelliklerini tespit etmek,İpliklerin üretim özelliklerini tespit etmek,Diğer kumaş özelliklerinin tespit edilmesi,Raschel çözgülü örme makineleri için kumaş tasarımı yapmak,Tricot (çözgü otomat) çözgülü örme makineleri için kumaş tasarımı yapmak.
Seçmeli Ders TEK2059 ÖRME İŞLETME UYGULAMASI I 0 4 4
Derslerde görülen teorik bilgiler, çevre işletmelerde, ders hocasının gözetiminde haftanın bir günü makine başında uygulamalı olarak işlenirse bilgi ve becerileri gelişecektir.
Seçmeli Ders TEK2061 DAR DOKUMA ÜRETİMİ 1 1 3
Dar dokuma makine ayarlarını yapmak, dar dokuma makinesini üretime hazırlamak, dar dokuma kumaş üretmek
Seçmeli Ders TEK2063 KUMAŞ YAPI TESTLERİ 3 1 5
Kumaşın Gramajını , kalınlığını, enini, atkı ve çözgü sıklıklarını, iplik numarası ve örgüsünü tespit etme. Kumaşın buruşmazlık, dökümlülük ve hava geçirgenliğini tespit etme.
Seçmeli Ders TEK2065 LENO DÖNER GÜCÜ DOKUMA 1 1 3
Leno dokuma makinesi ayarlarını yapmak, leno dokuma makinesini üretime hazırlamak, leno dokuma kumaş üretmek
Seçmeli Ders TEK2067 DOKUMA İŞLETME UYGULAMASI I 0 4 4
Tek katlı kumaş uygulamaları yapmak
Seçmeli Ders TEK2071 YAPAY LİF TESTLERİ 1 1 3
Akışkanlık MFI Testi, Yağ Testi Çekme Büzülme Testi, Punta Sayısı Kontrolü, Crimp Kıvrım Testi, Hacimlilik Testi
Seçmeli Ders TEK2073 YÜN İPLİKÇİLİĞİ I 1 1 4
Harman Hazırlama, Harmanı yağlama, Hallaç makinesinde elyafı işleme, Yün tarakta ekartman ayarlarını yapma, Yün tarak makinesinin üretim ayarlarını yapma, Yün tarak makinesinde elyafı işleme, Strayhgarn tarak makinesinin üretim ayarlarını yapma Elyafı Strayhgarn tarak makinesinde işleme, Çekme makinesinin üretim ayarlarını yapma, Şeritleri çekme makinesinde işleme, Vigüre iplik için şerit üretme
Seçmeli Ders TEK2075 BOBİNLEME VE KATLAMA 1 1 3
Bobin makinesinin üretim ayarlarını yapma,Bobin makinesi hata tespit ve temizleme ünitesini ayarlama,Bobin makinesi raporlarını değerlendirme,Bobinde abraj kontrolü yapma,Bobinlere fiksaj yapma,Katlama makinesinde bobinleri işleme, Büküm makinesini üretime hazırlama,Katlanmış bobinleri büküm makinesinde işleme,Katlama - büküm makinelerinin temizliğini yapma,Katlı İplik Hesaplamaları.
Seçmeli Ders TEK2077 İPLİK İŞLETME UYGULAMASI I 0 4 4
Harman işlemi, Harman Hallaç makineleri, Tarak makinesi, Cer makinesi.
Zorunlu Ders TEK2081 DOKUMA HAZIRLIK 2 1 4
Bobin aktarma işlemi yapma, Seri ve konik çözgü hazırlama, Haşıl yapma, Tahar işlemi, Düğümleme işlemi, atkı hazırlama.
Staj Dersi TEK2083 ENDÜSTRİYE DAYALI EGİTİM DOKUMA TEKNOLOJİSİ 0 0 3
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Zorunlu Ders TEK2085 PAMUK İPLİKÇİLİĞİ I 3 1 5
Pamuk Lifinin Üretimi, Elde Edilme Aşaması ve Çırçırlama Sistemleri, Pamuk Lifinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Pamuk İplikçiliğinin Sınıflandırılması, Harman Hallaç Dairesi, Yabancı elyaf ayırma sistemleri, Tarak Dairesi, Cer dairesi
Staj Dersi TEK2087 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM İPLİK TEKNOLOJİSİ 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Staj Dersi TEK2089 ENDÜSTİRİYE DAYALI EĞİTİM ÖRME TEKNOLOJİSİ 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TEK2002 DÜZ ÖRME MAKİNALARI 1 1 2
Düz örme makinelerindeki hareket verme ve iletme sistemlerinin ayar ve bakımlarını yapma,Düz örme makinelerindeki iplik sevk sistemlerini ayar ve bakımlarını yapma,Örgü elemanlarının ayarlarını ve bakımını yapma,Jakar donatımlarının ayarlarını ve bakımını yapma,Kumanda donatımlarının ayarlarını ve bakımını yapma,Kumaş çekim sistemlerinin ayarlarını ve bakımını yapma,Kontrol, güvenlik ve temizlik sistemlerinin ayarlarını yapma
Zorunlu Ders TEK2006 ÇORAP MAKİNALARI 1 1 3
Çorap makinesi cağlığına renk raporuna göre iplik bobinlerini yerleştirmek,İplik uçlarını çorap makinesindeki iplik kontrol tertibatlarından geçirmek,Çorap makinelerinde iplik sevk sistemlerinin ayarlarını yapmak,Makine üzerindeki örücü elemanlarının ayarlarını yapmak,Makine üzerindeki jakar mekanizmalarının ayarını yapmak,Kumaş çekim sistemlerinin ayarlarını yapmak,Kontrol, güvenlik ve yağlama sistemlerinin ayarlarını yapmak,Burun dikim işlemi yapmak,Forma işlemi yapmak,Çiftleme ve ambalajlama.
Zorunlu Ders TEK2010 İPLİK TESTLERİ 3 1 4
Çıkrık Metodu ile Doğrusal Yoğunluk Tespiti, Kesip Tartma Metodu İle İpliğin Doğrusal Yoğunluğu Testi, Zıt Renkli Levha ile Düzgünsüzlük Testi, Dokuyup Örerek Düzgünsüzlük Testi, Objektif Düzgünsüzlük Testi, İplik Tüylülük Testi, Kopma Dayanımı Testi, İplikte Sürtünme Katsayısı Testi, Tek Katlı İplikte Büküm Testi, Katlı İpliklerde Büküm Testi, Haşıllı İplikte Büküm Testi
Zorunlu Ders TEK2012 DOKUMA MAKİNELERİ II 2 1 4
Atkı Atma Sistemlerinin Ayarını Yapmak, Atkı Besleme Sisteminin Ayarlarını Yapmak, Kenar Oluşturma Mekanizmalarının Ayarlarını Yapmak
Zorunlu Ders TEK2014 KUMAŞ YAPISI II 2 0 3
Diğer örgüleri çizmek, kuvvetlendirilmiş örgüleri çizmek, çift katlı örgüleri çizmek
Zorunlu Ders TEK2018 KUMAŞ TASARIMI 2 1 4
Kumaş tasarımının genel özellikleri, tasarımda kullanılacak obje ve öğe ve araç gereçler, ışık ve renk bilgisi, renk farklılıklarının kumaş özelliklerine etkileri, Kumaşta renklendirme ilkeleri, Raport ve raport çeşitleri, çeşitli tasarım çalışmaları
Staj Dersi TEK2020 ENDÜSTRİYE DAYALI EGİTİM DOKUMA TEKNOLOJİSİ 0 0 5
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Zorunlu Ders TEK2024 YENİ İPLİK EĞİRME YÖNTEMLERİ 2 1 4
Open End İplik Üretimi, Hava Jetli İplik Makinesinde Üretim, Dref İplik Üretimi
Zorunlu Ders TEK2028 PAMUK İPLİKÇİLİĞİ II 3 1 4
Penye Hazırlık Dairesi ve Penye (Tarama) Dairesi, . Fitil Dairesi, İplik (Ring) Dairesi, Bobin dairesi, Katlama dairesi, Büküm dairesi
Staj Dersi TEK2030 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM İPLİK TEKNOLOJİSİ 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Seçmeli Ders TEK2032 İŞLETME YÖNETİMİ II 2 1 5
Yönetim işlevlerini yerine getirmek, İnsan kaynaklarını yönetmek, Üretim sürecini yönetmek, Pazarlama faaliyetlerini yönetmek, İşletmenin mali yapısını yönetmek
Seçmeli Ders TEK2034 MESLEK ETİĞİ 2 0 2
Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek, Mesleki etik ilkelerine uymak
Seçmeli Ders TEK2036 PROJE HAZIRLAMA 1 1 2
Proje konusunun araştırılması, projenin hazırlanması, projenin sunumu
Seçmeli Ders TEK2038 MAKİNELERLE TERBİYE İŞLEMLERİ 2 1 4
Önterbiye, boya ve ön işlemleri, boyama ve apre makineleri çalışma prensipleri
Seçmeli Ders TEK2042 DÜZ ÖRME MAKİNELERİ 1 1 2
Düz örme makinelerindeki hareket verme ve iletme sistemlerinin ayar ve bakımlarını yapma,Düz örme makinelerindeki iplik sevk sistemlerini ayar ve bakımlarını yapma, Örgü elemanlarının ayKumanda donatımlarının ayarlarını ve bakımını yapmaarlarını ve bakımını yapma,Jakar donatımlarının ayarlarını ve bakımını yapma,Kumaş çekim sistemlerinin ayarlarını ve bakımını yapma,Kontrol, güvenlik ve temizlik sistemlerinin ayarlarını yapma
Seçmeli Ders TEK2044 DOKUMA ANALİZİ I 2 1 3
Dokuma kumaş yapı analizi yapmak,düz dokuma kumaş örgü analizi yapmak, Dokuma kumaş analiz hesaplamalrı yapmak.
Seçmeli Ders TEK2046 YENİ İPLİK EĞİRME YÖNTEMLERİ 2 1 4
Open End makinesinin üretim ayarlarını yapma,Open End makinesinin üretim ayarlarını yapma,Open End makinesinde iplik düğümleyici ayarlarını yapma,Şeridi Open End makinesinde işleme,Open End makinesi hata tespit ve temizleme ünitesini ayarlama Open End makinesi raporlarını değerlendirme,Hava Jetli iplik makinesinin üretim ayarlarını yapmak, Hava Jetli iplik makinesinin üretim ayarlarını yapmak, Hava jetli iplik makinesini üretime almakDref iplik makinesinin ayarlarını yapmak Dref iplik makinesini üretime almak.
Zorunlu Ders TEK2048 DÜZ ÖRME KUMAŞ ANALİZİ 3 1 5
Kumaşın düzünün ve tersini tespit etme,İlmek sıra ve çubuk yönlerini tespit etme,İlmek iplik uzunluğunu tespit etme,Kumaş gramajını tespit etme,İplik özelliklerini tespit etme,RL-Düz örgü kumaşların analizini yapmak,RR-Rib örgü kumaşların analizini yapma,LL-haroşa örgü kumaşların analizini yapmak,Jakarlı kumaşları analiz etme,Yürütme desen analizini yapma,Ajur desen analizini yapma,Saç desen analizi yapma,Vanize desen analizini yapma,Tam şekilli (fully-fashion) desen analizi yapma.
Seçmeli Ders TEK2050 ÖRME İŞLETME UYGULAMASI II 0 4 4
Derslerde görülen teorik bilgiler, çevre işletmelerde, ders hocasının gözetiminde haftanın bir günü makine başında uygulamalı olarak işlenirse bilgi ve becerileri gelişecektir.
Seçmeli Ders TEK2052 DÜZ ÖRME TEKNOLOJİSİ 3 1 12
Düz örme makinesini üretime hazırlama,RL-Düz örgü desenin makinede üretilmesi,RR ? Rib örgü desenin makinede üretilmesi,LL-Haroşa desenin makinede üretilmesi,Atlama jakar desenin makinede üretilmesi,Dolu jakar desenin makinede üretilmesi,Pike jakar desenin makinede üretilmesi,File jakar desenin makinede üretilmesi,Torba jakar desenin makinede üretilmesi,Yürütme desen kumaşın makinede üretilmesi,Ajur desen kumaşın makinede üretilmesi,Saç desen kumaşın makinede üretilmesi,İlmek arttırmalı ve ilmek eksiltmeli desenin makinede üretilmesi ,Tam şekilli- full fashion desenini makinede üretilmesi .
Seçmeli Ders TEK2054 DÜZ ÖRME KUMAŞ TASARIMI 3 1 4
Hazır desenlendirme programlarını kullanarak bilgisayarda desen tasarımı yapma,Tasarımı yapılan desenin düz örgü makinesine uyarlayabilme,Desen bilgisayarından desenin makineye yüklenmesi,Harici aygıtlar kullanarak desenin makineye yüklenmesi,Makineyi vanize kumaş üretimine hazırlama,Vanize desen kumaşın makinede üretilmesi,Makineyi Intersia kumaş üretimine hazırlama,İntersia desen kumaşın makinede üretilmesi.
Seçmeli Ders TEK2056 ORME KUMAŞ HAVLU VE ÇORAP TESTLERİ 2 1 4
Örme Kumaşta İlmek Yoğunluğunu Tespit Etme,May Dönme Testi-Açı Yöntemi,Dikme Yöntemiyle May Dönme Testi,Örme Kumaşta İlmek Çekilmesi (ICI) Testi,Çorapta Enine-Boyuna Esneklik Testi,Çorap Aşınma Dayanımı Testi,Havluda Su Emme Yeteneğini Tespit Etme,Havluda İlme-Zemin Oranını Tespit Etme.
Seçmeli Ders TEK2058 ÇORAP DESEN ANALİZİ VE ÜRETİMİ 2 1 3
Mekanik çorap örme makinelerinde desen hazırlamak,Elektronik çorap örme makinelerinde desen hazırlamak,Desen analizini yapmak,İplik analizini yapmak,Makine özelliklerini analizini yapmak,Hazırlanan desenin çorap makinesine yüklemek,Hazırlanan desenin makinede üretimini gerçekleştirmek.
Seçmeli Ders TEK2060 ÖRMEDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI 2 1 4
Düz örme makineleri için üretim hesaplarını yapma,Düz örme makineleri için maliyet hesaplarını yapma,Düz örme makineleri için üretim planlaması yapma,Yuvarlak örme makineleri için üretim hesaplamalarını yapmak,Yuvarlak örme makineleri için maliyet hesaplamalarını yapmak,Yuvarlak örme makineleri için üretim planlamasını yapmak,Çözgülü örme makinelerinde üretim hesaplarını yapmak,Çözgülü örme makinelerinde maliyet hesaplarını yapmak,Çözgülü örme makineleri için üretim planlamasını yapmak,Çorap makineleri için üretim planlamasını yapmak,Çorap maliyetini çıkartmak
Seçmeli Ders TEK2062 DOKUMA ANALİZİ II 1 1 3
Havlu dokuma kumaş analizi yapmak, kadife dokuma kumaş analizi yapmak, halı dokuma kumaş analizi yapmak
Seçmeli Ders TEK2064 ÇOK FAZLI DOKUMA 2 1 5
Çok fazlı dokuma makine ayarlarını yapmak, çok fazlı dokuma makinesini üretime hazırlamak, çok fazlı dokuma makinesinde kumaş dokumak
Seçmeli Ders TEK2066 KUMAŞ DAYANIM VE BONCUKLANMA TESTLERİ 2 1 3
Kumaş Kopma Dayanımı Ve Kopma Uzaması Testi, Patlama Dayanımı Testi, Yırtılma Dayanımı Testi, Aşınma Dayanımı Testi Numune Kopması Tayini, Kutulu Boncuklanma Icı Testi, Martindale Metoduyla Boncuklanma Testi
Seçmeli Ders TEK2068 YUVARLAK DOKUMA 2 1 5
Yuvarlak dokuma makine ayarlarını yapmak, Makineyi Yuvarlak Dokuma Kumaş İçin Üretime Hazırlamak, Yuvarlak Dokuma Kumaş Üretmek
Seçmeli Ders TEK2070 DOKUSUZ YÜZEYLER II 2 0 3
Dokusuz yüzey işlemleri ve üretiminde kullanılan makineler. Doku sabitleme yöntemleri, dokusuz yüzeylere uygulanan bitim işlemleri.Tafting ve mali yüzeyler.
Seçmeli Ders TEK2072 DOKUMA İŞLETME UYGULAMASI II 0 4 4
Dokuma hazırlık işlemlerini yapmak ve türetilmiş örgüler, takviyeli örgülerle ve çift katlı örgülerle numune kumaş dokumak.
Seçmeli Ders TEK2074 HAVLI KUMAŞ ÜRETİMİ 2 1 5
Havlı dokumanın tanımı ve sınıflandırılması, Halı dokuma tekniği ve makineleri, çalışma prensipleri, Kadife dokuma tekniği ve makineleri, çalışma prensipleri, Havlu dokuma tekniği ve makineleri, çalışma prensipleri.
Seçmeli Ders TEK2076 LİF TESTLERİ II 2 1 5
Liflerde Taraklama Yöntemiyle Yabancı Madde Tespiti Yapma, Alan Tarama Yöntemi İle Yabancı Madde Tespiti Yapma, Pamuk Liflerinde Şeker Tespiti, Sübjektif Olarak Renk Ölçümü Yapma, Objektif Olarak Renk Ölçümü Yapma, Sübjektif Olarak Neps Tespiti Yapma, Objektif Olarak Neps Tespiti Yapma, Boyama Yöntemi İle Olgunluk Testi Yapma, Yoğunluk Yöntemine Göre Lif Olgunluk Testi Yapma, Polarize Mikroskopla Lif Olgunluk Testi Yapma, Rutubet Cihazı İle Nem Oranını Tespit Etme Kurutma Yöntemi İle Nem Oranını Tespit Etme
Seçmeli Ders TEK2078 FANTEZİ İPLİKÇİLİK 1 1 3
Sandviç harman ile karışım yapmak, Terazili sistem ile karışım yapmak, Şeritler ile karışım yapmak, Siro spun İplik Yapmak, Şantuklu İplik Yapmak, Core-Spun İplik Yapmak (Özlü, çekirdekli İplik), Nopeli iplik yapmak , Şönil İplik üretimi yapmak, Bukle iplik yapma, Tirbuşon iplik yapmak, Muline iplik yapma
Seçmeli Ders TEK2080 İSTATİSTİK 2 0 3
Verileri Hazırlama, Frekans Tablosu Hazırlama, Veri Analizi Yapma
Seçmeli Ders TEK2082 İPLİK İŞLETME UYGULAMASI II 0 4 4
Penye Makinesi. Fitil Makinesi. Ring Makinesi. Bobin Makinesi. Katlama-Büküm Makinesi. Open End Makinesi. Hava Jetli İplik Eğirme Makinesi
Seçmeli Ders TEK2084 YÜN İPLİKÇİLİĞİ II 1 1 4
Tarama makinesinin üretim ayarları, Bantları tarama makinesinde işleme, Bant yıkama reçetesi hazırlama, Lizöz makinesinin üretim ayarları, Bantları lizöz makinesinde işleme, Melanjör makinesinin üretim ayarları, Şeritleri Melanjör makinesinde işleme, Finisör makinesinin üretim ayarları, Bantları finisör makinesinde işleme
Zorunlu Ders TEK2086 ÖRMEDE KALİTE KONTROL 2 1 5
Kumaş üzerindeki bilgiler ve kontrolü,Üretilen kumaşın fiziksel özelliklerini kontrol etme,İlmek sıklıkları tespiti,Gramaj tespiti,İlmek iplik uzunluğu tespiti,En-boy ölçümü,Örme kumaşlarda görülen hataların tespiti ve giderilmesi,İplik kaynaklı hataların tespiti,Örme makinesi kaynaklı hataların tespiti,Dikim kaynaklı hataların tespiti (çoraplarda),Terbiye kaynaklı hataların tespiti (çoraplarda)
Staj Dersi TEK2088 ENDÜSTİRİYE DAYALI EĞİTİM ÖRME TEKNOLOJİSİ 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.