Genel Bilgi

GENEL BİLGİ: TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tekstil Teknolojsi programı, 1999 yılında, Bor Meslek Yüksekokulundan; Dericilik, Halıcılık ve Konfeksiyon programlarıyla birlikte ayrılarak, Bor Halil Zöhre Ataman çatısı altında, eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2011 yılında Deri Teknolojisi ve Giyim Üretim Teknolojisi ile birlikte; Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü çatısı altında birleşmiştir. Tekstil Teknoljisi Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. 5 Öğretim Görevlisinden oluşan tecrübeli, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Programımızda öğrenci sayısına bağlı olarak; İplik teknolojisi, Dokuma teknolojisi ve Örme teknolojisi olmak üzere 3 ayrı dal açma imkânı mevcuttur. Önlisans öğrencileri programın birinci yılınde İngilizce, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi zorunlu derslerin yanında, Matematik, Kimya, Fizik gibi temel bilimler ile Doğal ve Yapay lifler,  İplik Teknolojisi, Dokuma Teknolojisi, Örme Teknolojisi, Terbiye Teknolojisi, Konfeksiyon Teknolojisi gibi mesleğe yönelik dersler ile devam ederler. İkinci sınıfta ise tekstil teknolojisi alanlarından (İplik-Dokuma-Örme) birini seçerek,  alanlı ilgili dersleri alır ve yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler, Programdan Tekstil Teknolojisi meslek elemanı unvanı alarak mezun olurlar.

 

Öğrencilerimiz, Bilgisayarlı Giysi, Moda ve Tekstil Tasarımı dersleri 2013 - 2014 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Adobe CS6 ve Adobe İllüstratör ve Photoshop programları ile eğitimlerini tamamlayarak sektörde günümüz teknolojisine sahip bilgi ile mezun olmaktadırlar.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, endüstrinin ihtiyaç duyduğu tekstil ürünlerini üretebilmek için gerekli olan laboratuar ve makine teçhizatlarını tanıma, kullanabilme ve işletebilme becerilerine sahip, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Hedef:

Tekstil Teknolojisi programının hedefi, öğrencileri alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler olarak yetiştirmektir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere TEKSTİL TEKNOLOJİSİ İ(İplik-Dokuma-Örme) ÖN LİSANS DERECESİ verilecektir.

Tekstil Teknoljisi Ön lisans programı 120 ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey " yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, Tekstil Teknoljisi Programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sınavı YGS-1 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. 

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi, Kampüs, BorYolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85
E-posta: 
erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Dünyada tekstil sektöründe rekabet, maliyetlerden kalite alanına doğru yönelmiştir. Ülkemizdeki firmalar ayakta kalabilmek için üretim kalite seviyesini yükseltmek zorundadır. Tekstil sektöründe, ülkemizde gelecek yıllarda normal ürünler yerine yüksek kaliteli ürünlerin üretimi için yatırımlar yapılacaktır. Tekstil Teknolojisi Programının eğitim amacı; Bu alandaki ihtiyacı karşılamak için Dokuma, İplik, ve Örme alanlarındaki gerekli ara elemanları yetiştirmektir. Sektörde çalışacak elemanlar; uygun bilgisayar programlarını kullanabilen, lif ve dokuları tanıyabilen, bunları günümüz teknolojisini kullanarak mamul hale getirebilen, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını çalışma hayatında uygulayan, mesleği ile ilgili yenilikleri takip edebilen, gerekli donanıma sahip Tekstil Teknikerleridir..

Tekstil Teknoljisi ön lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde QF-EHEA: Kısa Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazandıran programdır.

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

ISCED Eğitim Alan Kodu: 542 - Tekstil, Giyim,Ayakkabı ve Deri

ISCED Program Yeterlilik Düzeyi:  5 Kategorisi (Profili): 54, Alt Kategorisi:  542 - Akademik ağırlıklı ön lisans derecesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 54 - Üretim ve İşleme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" ön lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Tekstil Teknoljisi Programı, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Laboratuvar
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bu bölümden mezun olanlar TEKSTİL TEKNOLOJİSİ (İplik-Dokuma-Örme) ÖN LİSANS DERECESİ unvanı alırlar. Mezun öğrenciler serbest tekstil teknikeri olarak çalışabildikleri gibi, tekstil sektöründe, desen bürolarında ve hazır giyim sektöründe kumaş kalite kontrol elemanı olarak çalışabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

Tekstil Teknoljisi Programı Ön Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

· Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

· 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak üst kademeye kabul edilmektedirler. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Lisans Programlarına 3.sınıftan itibaren sınavsız kayıt hakkına sahiptirler.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

Tekstil Teknolojisi Programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

 • Ara Sınav
 • Genel Sınavı
 • Telafi Sınavı
 • Ödev Değerlendirme
 • Bilgisayarla Sunum Yapma
 • Uygulama

Sınavlar:

Öğrencilerin, Tekstil Teknolojisi Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen ön lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve Genel sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, genel sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev veya genel sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve genel) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Tekstil Teknolojisi Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

· Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

· 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Tekstil Teknolojisi Ön Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir

 

Son Güncelleme Tarihi:12.02.2020