Misyon/Vizyon


Misyon 

Mesleğiyle ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, konusunda en iyi olma çabası güden, meslek ahlakı, aidiyet duygusu, örgüt içerisindeki ortak inanç ve değerler bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli uzmanlar(tekniker) yetiştirmektir. 

Vizyon 

Kalifiye ara eleman yetiştirme konusunda benzer Meslek Yüksekokulları arasında tercihte üst sıralarda, rekabet gücü yüksek, marka bir eğitim kurumu olmak.

Son Güncelleme Tarihi:04.07.2018