Misyon/Vizyon
Misyon
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, mesleğiyle ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, konusunda en iyi olma çabası güden, meslek ahlakı, aidiyet duygusu, örgüt içerisindeki ortak inanç ve değerler bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli uzmanlar(tekniker)yetiştirmektir.

Vizyon
Kalifiye ara eleman yetiştirme konusunda benzer programlar arasında tercihte üst sıralarda, rekabet gücü yüksek, marka bir önlisans programı olmak. 
Son Güncelleme Tarihi:15.11.2017