I. Öğretim

20
Temmuz
ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II - A Şubesi   (Öğr.Gör. MERYEM NİHAL TUTAR)

  Bütünleme

  

  2020


20
Temmuz
TDL1012 TÜRK DİLİ II - A Şubesi   (Öğr.Gör. İSMAİL POLAT KAVAS)

  Bütünleme

  

  2020


20
Temmuz
YDL1014 YABANCI DİL II - A Şubesi   (Öğr.Gör. NİHAL YEĞENOĞLU)

  Bütünleme

  

  2020


I. Öğretim

5
Temmuz
RSM2002 ÇEKEN ARAÇLAR II - A Şubesi   (Öğr.Gör. MUSTAFA AKKAYA)

  Genel Sınav

  

  2020


5
Temmuz
RSM2014 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi SEYİT OKAN KARA)

  Genel Sınav

  

  2020


5
Temmuz
RSM2024 KALİTE VE GÜVENCE STANDARTLARI - A Şubesi   (Öğr.Gör. MUSTAFA AKKAYA)

  Genel Sınav

  

  2020