Misyon/Vizyon
MİSYON
Mesleğiyle ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, konusunda en iyi olma çabası güden, meslek ahlakı, aidiyet duygusu, örgüt içerisindeki ortak inanç ve değerler bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli uzmanlar(tekniker) yetiştirilmektedir.

VİZYON
Kalifiye ara eleman yetiştirme konusunda benzer yüksekokullar arasında tercihte üst sıralarda, rekabet gücü yüksek, marka bir eğitim kurumu olmak.

Son Güncelleme Tarihi:27.12.2016