Tebrik

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özge DEMİRAL Doç. Dr. unvanı almıştır.

Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.