DOKTORA TEZİNİN TESLİM EDİLEBİLMESİ İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

      Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı öğrencilerine uygulanmak üzere; öğrencilerin doktora tezini teslim edebilmesi için yayınlayacakları makalenin yayınlanacağı dergi ve bildirinin sunulacağı ulusal veya uluslararası bilimsel kongre veya konferansın taşıması gereken şartlar ile ilgili 03.07.2018 tarihli ve 2018/17-158 sayılı senato kararı için tıkklayınız.