Mezuniyet İşlemleri

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Mezuniyet İşlemleri 
İşlemlere Başlamadan Önce Tüm Sayfayı Dikkatlice Okuyun, Danışma İçin Enstitü Öğrenci İşleri 0 388 225 43 22 Nolu Telefonu Arayabilirsiniz.

1-) Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formu- (3 adet) 

Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formuna 
http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formunda bulunan Tez İsmi ile Tez Kitabında ve CD'lerde bulunan tez isimleri aynı olacaktır. Söz konusu  Materyaller ve formlar üzerinde bulunan tez isimleri  Enstitü Kayıtlarında bulunan tez ismi ile birebir aynı olacaktır.

Yüksekögretim Kurumlarından Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkındaki Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
İlgili kılavuzu dikkatle okuduktan sonra Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formunu doldurunuz.


2-) Tez Jüri Onay Sayfası (3 adet )

Yüksek Lisans Jüri Onay Sayfası için buradan indirebilirsiniz.

Öğrenci Tez Savunma Sınavına Giriş Öncesi Tez Juri Onay Sayfasını en az 2 Nüsha Doldurarak Yanında Hazır Bulunduracak ve Sınav Sonrası Jüri Üyelerine imzalatılacaktır.
Öğrenci bastırmayı düşündüğü Tez Kitabı Kadar Tez Onay Sayfası hazırlayabilir.
-Enstitümüze 2 adet imzalı Tez Onay Sayfası diğer mezuniyet belgeleri ile birlikte teslim edilecektir.
-Tez Onay Sayfasının diğer orjinalide Tez  Kitabın giriş kısmında yer alacaktır.
-Tez Onay Sayfası CD ortamında verilecek olan Tez içerisinde de, Tez Kitabında bulunması gereken yerde taratılmış halde bulunacaktır.


3-) İlişik Kesme Belgesi için buraya tıklayınız.

CD hazırlamadan önce Yüksekögretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Üzerinden Derlenmesi Hakkında Kılavuzu dikkatlice okuyunuz !!!
İlgili kılavuzu buradan indirebilirsiniz.

CD İçerisindeki Tez Dosyaları isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır
Örnek :
Tam metin için tez ismi : referansno.pdf
Ekler için isim : referansno.rar



Tezin isimlendirilmesi kesinlikle kişinin adı ve yahut tezin konusu olmayacaktır.Sadece referans numarası yazılacaktır.

4-) 4 Adet Tezin Kaydedildiği Anametin CD (pdf formatında)

(Anametin CD içeriği ; Tez Kitabının birebir aynısı olarak CD ortamına aktarılmış şeklidir.)
1 adet Üniversite Kütüphanesine
2 adet Enstitüye teslim edilecektir.
***1 adet Tez Araştırma İzni alınan Kuruma Teslim Alındığına dair yazı karşılığı teslim edilecektir.Teslim alındı yazısı diğer mezuniyet evrakları ile birlikte Enstitümüze verilecektir.

5-) 2 Adet Tez Özetlerinin (Türkçe-İngilizce) Kaydedildiği CD

Tezler CD Kutusunda Teslim edilecektir.
Cd Kapağı Örneğini buradan indirebilirsiniz.


6-) 2 Adet Ciltlenmiş Tez Kitabı
1 adet Üniversite Kütüphanesine teslim edilecektir.
***1 adet Tez Araştırma İzni alınan Kuruma Teslim Alındığına dair yazı karşılığı teslim edilecektir.Teslim alındı yazısı diğer mezuniyet evrakları iile birlikte Enstitümüze verilecektir.

*** 7-) Çeşitli kurumlardan tez araştırma izni alınmış ve araştırmasını tamamlamış öğrenciler araştırma sonuçları ile ilgili metaryelleri (Tez Kitabı ve Ana Metin CD' vb. İlgili Kurumca istenilen metaryalleri) ilgili kuruma vermekle yükümlüdürler.
İlgili kurumca istenen araştırma sonuçları ile ilgili metaryellerin teslim alındığına dair 1 adet mühürlü resmi yazı Enstitümüze teslim edilecektir.
 (Buradan indirebilirsiniz)

8-) Öğrenci Kimlik Kartı iade edilecektir. (Kayıp yada çalıntı durumu varsa mazereti belirtir üst dilekçe ve gazete ilanı ile başvurulacaktır.)

9-) Araç Stickerları Enstitü Öğrenci İşlerine iade edilecektir. (Kayıp yada çalıntı durumu varsa mazereti belirtir üst dilekçe ve banka dekontu [ücret ve hesap numarası için Bilgi İşlem Daire Başkanlığından bilgi alınacaktır.] ile başvurulacaktır).

NOT:
-BELGELER POŞET DOSYA İÇERİSİNDE KIRIŞTIRILMADAN, ÜZERLERİNDE HERHANGİ BİR KAZINTI, DÜZELTME VE LEKE İZİ OLMADAN TESLİM EDİLECEKTİR.
-BELGELER ÖĞRENCİNİN TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN İÇERİSİNDE ENSTİTÜMÜZE TESLİM EDİLECEKTİR.
-30 GÜN İÇERİSİNDE GEREKLİ BELGELERİ TESLİM ETMEYEN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜMÜZ İLE İLİŞİĞİ KESİLECEKTİR.

Son Güncelleme Tarihi:07.02.2019