Sayılarla Enstitümüz

Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı Adı

Program

Öğrenci Sayısı

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Tezli Yüksek Lisans

43

Temel Eğitim

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

77

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi II. Öğretim

Tezsiz Yüksek Lisans

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans

26

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Tezli Yüksek Lisans

25

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

75

Sosyal Bilgiler Eğitimi II. Öğretim

Tezsiz Yüksek Lisans

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

45

Resim-İş Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

8

Müzik Eğitimi II. Öğretim

Tezsiz Yüksek Lisans

 -

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitim

Tezli Yüksek Lisans

83

 TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI382
Son Güncelleme Tarihi:29.05.2018