9. DÖNEM PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BAŞVURU SONUÇLARI !!!

9. DÖNEM PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖN BAŞVURULARI SONUCUNDA KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ !
Dokuzuncu Dönem Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesinin 5. maddesinin 2. bendi (Belirlenen toplam kontenjanların herhangi bir alanda dolmaması durumunda boş kalan kontenjanlar Yönetim Kurulu Kararı ile açılan diğer alanlara aktarılabilir) uyarınca ilgili aktarımlar gerçekleştirilmiş ve  kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi aşağıda verilmiştir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ : 11 - 14 HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA (Kesin kayıt için gerekli belge ve ayrıntılar başvuru duyurusunda yayınlanmıştır)(tıklayınız)

Yedek Kayıt Listesi kesin kayıtların bitiminden sonra 17.06.2019 tarihinde ilan edilecek ve 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde yedek kayıtlar alınacaktır.

ANTRENÖRLÜK 

COĞRAFYA

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

İKTİSAT

İŞLETME

KAMU YÖNETİMİ

MATEMATİK

SANAT TARİHİ

SOSYOLOJİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

TARİH

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK MÜZİĞİ

MÜZİKOLOJİ