Misyon/Vizyon
Misyon
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı • Ortaokullar ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapmak üzere nitelikli, matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası çalışmaları izleyen ve uygulayan matematik öğretmenleri yetiştirmeyi • Bireyleri hayata ve üst öğrenime hazırlamak için etkili akıl yürütme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi zihinsel becerilere sahip, matematik eğitimi alanında aydın ve yaratıcı düşünen öğretmenler yetiştirmeyi • Problem çözme ile akılcı ve bilgili kararlar almayı, fırsatlardan yararlanmayı bilen, sosyal ve doğal çevrede meydana gelen değişiklere uyum sağlayabilen insan gücü yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim sunmayı görev kabul etmiştir.

Vizyon
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı; • Çağdaş anlayışlı öğretmenlerle birlikte toplum için iyi örnekler yaratmayı amaçlayan ve bireylerde çağdaş matematik eğitimi anlayışlarının yerleşmesinde öncü olan, • Dünyadaki diğer örneklerine benzer çağdaş, yenilikçi, değişimci ve öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı uygulayan; günümüz dünyasında ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli matematik öğretmenlerinin yetişmesine katkıda bulunan; öğrencilerini sadece mesleğe değil aynı zamanda hayata da hazırlayan, • Mesleki ve teknik bilgi birikimine sahip, ilköğretimin temel amaçlarına bağlı, öğretmenlik formasyonuyla donanmış bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ve böylece ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bir yapıya sahiptir. 
Son Güncelleme Tarihi:29.11.2016