Misyon/Vizyon

Misyon
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı olarak ülkemizin çağdaş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; Atatürk İlke ve İnkılâplarına gönülden bağlı, hak ve sorumluluklarını bilen, sosyal bilinci gelişmiş, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan, gerekli mesleki donanıma sahip, sanatsal faaliyetlere duyarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, demokrat, aydın bireyler ve alanında yetkin resim-iş öğretmenleri yetiştirmektir.

Vizyon
Yarattığı çağdaş, özgün yapısını koruyarak, sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli gelişmeyi hedefleyen eğitim öğretim anlayışını sürdürmek, ülkemizin, bilim ve teknolojiden sanata kadar her alanında ihtiyaç duyduğu aydın kimliğini kazanmış, nitelikli Resim-İş öğretmenleri yetiştirmektir.


Son Güncelleme Tarihi:05.07.2017