Misyon/Vizyon
Misyon
Anabilim Dalımız, İlköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8. sınıfları için Türkçe öğretmeni yetiştirmektedir. Bu doğrultuda, misyonumuz bir yanıyla ana dili Türkçe diğer yanıyla öğretmenlik olgularına dayanmaktadır. Bilindiği üzere ana dili her şey gibi düşüncenin de merkezidir. Öğretmenlik ise mevcut her türlü verimliliğin, saklanması ve artırılarak gelecek kuşaklara aktarılması için en önemli meslek durumundadır. Bu anlamda İlköğretim kurumlarında öğrenim gören gençlere ana dili bilincini ve sevgisini aşılayacak olan Bölümümüz öğrencilerinin taşıdığı sorumluluk Bölüm misyonunun da temel eksenini belirlemektedir. Bölümümüzün ilk ve en büyük amacı; ana dili olarak Türkçenin sorumluluk ve bilincine sahip çıkarak onun her türlü kirlenmesine karşı koyabilecek, Türkçeyi tarihi ve kültürel arka zemini ile kavratabilecek, ulusal bir miras olarak Türkçenin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek, Türkçeyi öğrenme, öğretme ve yaşama biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek, İlköğretim kurumlarındaki gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek ve öğretecek Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir. Bölüm olarak amacımızın öğretmenlik olgusuna dayanan kısmı ise, eskinin deneyimlere dayalı değerlerini devam ettirmekle birlikte yeniliğe açık bir öğretmen tipi yetiştirmektir. Bu öğretmen tipi, bilgiyi ezber olarak taşımak yerine onu ayrıştırabilen ve bütünleyebilen, depolamak yerine kullanabilen; kendine güvenli, tartışabilen, eleştirebilen, kendisini ve çevresini doğru algılayabilen, hak ve sorumluluklarının bilincinde, çevre ile doğru ilişkiler içinde, yapıcı ve üretici birey olup, öğrencilerini de bu bilinçle yetiştiren özelliklere sahip bireyleri tanımlamaktadır.

Vizyon
Birimimiz, misyonu doğrultusunda, sorumluluğu ve doğası gereği yaşamsal ve bilimsel önemi yüksek bir Anabilim Dalıdır. Çünkü gündelik yaşamın her alanına yayılan bir amaç ve gösterimin sahibidir. 
Son Güncelleme Tarihi:09.12.2016