Misyon/Vizyon

Misyon: Yaşadığımız çağ biyolojik bilimlerin farklı ölçeklerde çalışılarak teknolojiye dönüştürüldüğü bir çağ olup, farklı birçok disiplinin bir arada çalışma olanağı bulduğu biyoteknoloji çağına dönüşmek üzeredir. Son yıllarda, hızla artan değişim ve ilerleyişin itici gücü biyoteknolojiyi gün geçtikçe çok daha fazla sektörde etkin hale getirmiştir. İnsan sağlığından tarıma, kimya mühendisliğinden çevre korumaya, gıda üretiminden enerji üretimine kadar yaşamın pek çok alanı biyoteknolojinin uygulama alanı içerisine girmektedir.

Ülkemizin gelişmiş ülkelere bağımlılığının azalması, teknoloji üretir hale gelebilmesi ve devamlılığı dünyadaki gelişmelere ayak uydurmamızla mümkündür. Bilimsel öncelik gerektiren planlamalar çerçevesinde; biyoteknoloji alanındaki bilgileri detaylı şekilde edinerek bu kazanımları teorik ve uygulamalı alanlarda kullanan genelden özele doğru analizler, araştırmalar ve uygulamalar yapabilen araştırmacı öğrenci profilini ortaya koymayı hedefleyen bir eğitim-öğretim planlanmıştır.

Vizyon: Biyoteknoloji alanında alınan eğitimle özellikle uygulama alanlarında mühendislik bilimleri ile ortaklık geliştirilebilecek alanlar çeşitlenecek ve bu çerçevede bölüm müfredatı multidisipliner işbirlikliklerine imkan vermektedir. Sadece teknolojiyi okuyan değil onu kavrayıp geliştirebilecek potansiyele sahip teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış kalifiye elamanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu donanıma sahip olan öğrenciler mezun olduklarında gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde çok farklı mühendislik ve sağlık bilimleriyle ilgili sektörlerde ve projelerde kolaylıkla istihdam edilebilme imkanına sahip olabileceklerdir.


Son Güncelleme Tarihi:15.12.2015