Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

Kimya alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynakları ileri düzeyde kullanabilmek
Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, analiz etmek, tartışmalar yapmak, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirmek.
Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini göstermek
Öğrenci laboratuvarlarında kimyanın temel kavramlarını, öğrencilerin hem kavramları etkin biçimde kavrayabilmesi hem de laboratuvar cihaz ve malzemelerini kullanabileceği şekilde uygulamak

Genel Yetkinlikler

Araştırma laboratuvarlarında uluslararası düzeyde ve yeterlilikte çalışmalar yapmak ve bu laboratuvarların güncel ve yarışmacı kimliğini korumak.
Kimya mesleğinin gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetmek
Kimya bölümünün gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak
Deneysel verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

 
Son Güncelleme Tarihi:29.11.2016