Misyon/Vizyon
Misyon
Eğitim ve öğretim kalitesini uluslararası standartlara çıkarmak. Üniversite ile sanayi arasında araştırma geliştirme işbirliğini geliştirmek. Uluslararası alanda yarışabilen, temel bilim ve teknoloji geliştirme çalışmaları ile en tercih edilen bir bölüm olmak. İleri düzeyde araştırmaların yapılabileceği laboratuvarlar oluşturmak. Mezun ettiği öğrencilerin yüksek standartlarda iş bulabildiği, prestiji yüksek bir bölüm olmak.

Vizyon
Kimyanın alt branşları olan; Organik kimya, Fizikokimya, İnorganik Kimya, Analitik Kimya ve diğer kimya branşlarında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir.
Son Güncelleme Tarihi:29.11.2016