GZFT Analizi
Gzft Analizi

Güçlü Yanlar

  1. Öğretim elemanlarının genç olması
  2. Fiziki şartların uygunluğu
  3. Mezunların Kültür Bakanlığı, Belediyeler , MTA, Karayolları, Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda iş bulabilme imkanının olması
  4. Üniversitelerde akademisyan olarak çalışabilme imkanı

Zayıf Yanlar

  1. Akademik kadronun tamamlanamaması

Fırsatlar

  1. Lisansüstü Eğitim programı açabilme kapasitesinin var olması.
  2. Karşılıklı güven ve işbirliği ortamının olması

Tehditler

  1. Anabilim dallarında akademik kadronun eksik olması
  2. Öğretmenlik bilgisi (pedagojik Formasyon) derslerinin olmaması
Son Güncelleme Tarihi:21.11.2017