Misyon/Vizyon

      MİSYON     

Sanat Tarihi Bölümü Atatürkçü düşünceye ve milli değerlerine sahip, düşünen, sorgulayan, sistematik düşünme ve analiz yapabilme becerisi kazanmış, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında çalışabilecek akademisyen ihtiyacını karşılayabilecek, edindiği bilgi ve beceriyi her alanda milletinin hizmetine sunacak, kazanımlarını etkin biçimde kullanabilen ve uygulama alanlarına aktarabilen, diğer bilimlerle çalışma kabiliyetini kazanmış, evrensel değerlere inanan, nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi ve bilimsel üretkenliği kendisine görev edinmiştir. 


    VİZYON

Sanat Tarihi Bölümü yaşadığımız coğrafyada ve periferide yer alan geçmiş kültür ve medeniyetlerin birikimini, Türk Mimarisi ve Sanatını gelecek nesillere aktaracak ve bu birikimi modern dünyada modern bir Türk Sanatı ve Mimarisinin şekillenmesine olanak sağlayacak elemanlar yetiştirecek ve yeni akademik çalışmalarla farklı bakış açıları geliştirerek bilim dünyasına katkı sunacaktır.


Son Güncelleme Tarihi:21.11.2017