Misyon/Vizyon

MİSYON


Fakültemizin misyonu; Atatürk ilke ve devrimleri ile çerçevesi çizildiği şekliyle ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim-öğretim sunmak, evrensel düşünebilen ve tüm dünyada geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek; ülkemizin ve dünyanın bilimsel gelişimine katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada uygulama alanı bulabilen bilgi ve teknoloji üretmek; fakültemizin öğrenci ve öğretim elemanlarının, toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak organizasyonlarda bulunmak.


VİZYON


Aklı ve bilimi ön planda tutan akademik ve toplumsal çalışmalarla, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerle kendisini geliştiren ve yenileyen, bilge ve teknoloji toplumu olma yolunda yeniliklere açık öğretim üyeleri ve öğrencilerimizi fakültemizde buluşturmak esas misyonumuzdur. Bu çerçevede uluslararası alanda söz sahibi olan öğretim elemanı yapısına sahip olmak ve uluslararası paylaşım ve rekabette bulunabilecek öğrenciler yetiştirilmesi de bu vizyonun bir parçası olacaktır. Gerek akademik, gerekse eğitimsel tüm koşulların optimal düzeyde sağlanması bu vizyonun bir parçasıdır ve bu anlamda etkili-kaliteli çözümler üretilmesi vizyonumuzu tamamlayıcı unsurlardır. Fakültemizde akademik çalışmaların etkinliğinin ve kalitesinin artırılması için tüm program ve dallarda akademik ve fiziki yapılanmanın sağlanması vizyonumuzun bir parçasıdır.
Son Güncelleme Tarihi:17.12.2015