Program ÇıktılarıBölümün Program Çıktıları
Sosyolojinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olduğunu ortaya koymak
Sosyolojinin temel kavramlarını somut olaylar ile ilişkilendirmek
Sosyolojinin alt bilim dalları hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak
Sosyoloji bilim dalı ile ilgili istatistiksel teknikleri etkin bir biçimde kullanabilmek
Somut toplumsal olaylardan, soyutlamalar yapabilme
Sosyolojik bir sorun veya konunun analizinde uygun kuramsal yapıyı oluşturabilmek
Sosyolojik veriler ve diğer bilimsel kaynaklara ulaşmada bilgi ve beceriye sahip olmak
Bilimsel araştırma projesi hazırlama ve uygulama becerisi kazandırmak
Bir bilimsel araştırma sorusuna hangi araştırma metod ve tekniklerinin uygulanması gerektigini ögrenmek
Sosyolojik konuları pratik uygulamalarla (köy, müze, hapishane gibi ziyaretler) desteklemek
Toplumsal olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi kazandırmak
Eleştirel düşünceyi gündelik olaylara uygulayabilmek
Uluslararası Akademik alanda çalışmalara katılmak, meslektaşlar ile akademik ilişkiler geliştirmek ve bilgileri paylaşmak

Son Güncelleme Tarihi:22.12.2015