5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR’18) Gerçekleştirildi

Muhasebe ve finans alanında yapılan en geniş katılımlı kongrelerden biri olan Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nin 5’incisi, 17-20 Ekim 2018 tarihlerinde, İzmir Demokrasi Üniversitesi ev sahipliğinde Seferihisar/İzmir’de gerçekleştirildi.

Kongre paydaş üniversiteleri arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin yanı sıra, Uluslararası Vizyon Üniversitesi (Makedonya), Uluslararası Yönetim Enstitüsü (Hindistan), Devlet İktisat Üniversitesi (Azerbaycan), Sakarya Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yer aldı. Ayrıca Finans Derneği, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV), ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) de kongre paydaşları arasında yer aldı.

Yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman akademisyenlerin ve meslek mensuplarının katılımıyla iktisadi kalkınma açısından kritik öneme sahip muhasebe ve finans alanındaki araştırmaların tartışıldığı 5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nde toplam 97 bildiri sunuldu. 6 ülke ve 45 farklı üniversiteden pek çok akademisyenin ve muhasebe meslek mensuplarının katılım gösterdiği kongreye, belediyeler, işletmeler ve bazı mali kuruluşlardan da katılım sağlandı.

Alanın duayen isimlerinden Prof. Dr. H. Kamil Büyükmirza’nın yönettiği açılış oturumunda Prof. Dr. Abdülmecit Nuredin (Makedonya), Prof. Dr. Pedro Jose Arrifano Tadeu (Portekiz), Prof. Dr. Supriti Mishra (Hindistan), Prof. Dr. Michal Mensic (Çekya), Prof. Dr. Daniela Milchova Feschiyan (Bulgaristan) ve Prof. Dr. Claudia Maria Veloso (Portekiz),  muhasebe ve finans alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.  Açılış oturumunun ardından 3 salonda ve 6 oturumda bildiri sunumları gerçekleştirildi.

Kongre kapanış oturumunda söz alan kongre koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can,  akademisyen ve meslek mensuplarının yoğun ilgisi ve katılımı ile gerçekleşen kongrenin önemine değinerek, kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi kapanış oturumu Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. H. Kamil Büyükmirza, Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu, Prof. Dr. Yasemin Köse ve Prof. Dr. M. Başaran Öztürk’ün kongreye ilişkin değerlendirmeleri ile sona erdi.