“Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık” Konulu Konferans Gerçekleştirildi

Ömer Halisdemir Üniversitesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü faaliyetleri kapsamında, Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla “Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık” konulu konferans düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi Salon 1923’te düzenlenen ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Taşkın’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Şener ile Prof. Dr. Mustafa Bayrak, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nun eşi Gülay Peynircioğlu, Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Semra Kocaöz,  Fakülte Dekanları ve Yüksekokul Müdürleri, akademik ve idari personelin yanı sıra, çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Konuşmasında; temelde kadın ve erkek cinsiyetini belirleyen genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerin kadın ve erkek arasında bir eşitsizlik değil, sadece bir cinsiyet farkı yarattığını dile getiren Prof. Dr. Lale Taşkın “Oysa geçmişten günümüze hemen tüm toplumlarda var olan ataerkil toplum kültürü; kadın ve erkeğe yüklenen roller, sorumluluklar ve haklar açısından kadının aleyhine bir ayrımcılık yaratmış, kadınların toplum yaşantısında ikinci plana atılmalarına neden olmuş, bu durum kadının fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlığını özellikle de üreme sağlığını önemli derecede etkilemiştir” dedi.

Toplumsal Cinsiyet ayırımcılığının esas olarak her iki cinsiyetin de, yaşamının her döneminde, insan haklarını kullanmalarını engelleyerek, sağlıklarını etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Taşkın “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, birçok sağlık sonucu üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Cinsiyete bağlı güç dengesizlikleri, yaşam döngüsü boyunca hem kadını hem erkeği etkiler. Kadınlarda aşırı kadın ölüm oranına katkıda bulunur. Zararlı toplumsal cinsiyet normları, risk alma ve sağlık arama davranışlarını kısıtlayarak erkekleri ve erkek çocukları etkiler” diye konuştu.

Erken evlilikler ve sözde namus adına işlenen cinayetlerin bir dünya ve Türkiye gerçeği olup, kadına karşı ayırımcılık ve kadını kontrol etmenin uç uygulamasının, kadının özgürlüğünü ve yaşam hakkını elinden aldığına dikkat çeken Taşkın konuşmasını “Erken evlilikler çocuk hakları açısından hem erkek hem de kız çocuklar için bir hak ihlalidir, kız çocuklarının erkeklerden çok daha erken yaşta evlendirilmeleri nedeni ile kızlar için sonuçlar daha ciddi olmaktadır” diye sürdürdü.

Kadınlar ve erkekler, kız ve erkek çocukları arasında eşitlik, karşılıklı saygı ve sorumlulukların paylaşılması kültürünü oluşturmak adına önem arz eden program, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Şener tarafından, Prof. Dr. Lale Taşkın’a teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.