Üniversitemizde Öğrenim Gören Uluslararası Öğrenciler İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz ve Niğde İl Göç İdaresi Müdürlüğünün katkılarıyla, “Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzinleri ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Değişiklikler” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hülya Üründü ve 170’in üzerinde uluslararası öğrencinin katıldığı toplantıya Niğde İl Göç İdaresi Müdür Vekili Volkan Tütüncü konuşmacı olarak katıldı.

‘Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarını Koruma Konvansiyonu’ ve ‘Uluslararası Göçmenler Günü’nün öneminin anlatıldığı toplantıda, birçok insanın hayatı ve özgürlüğünün söz konusu olmadıkça ülkelerini terk etmeyecekleri ve bunun bir insanlık meselesi olduğu konusunda toplumumuzda farkındalık oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilere; ikamet ve ikamet izin türleri, öğrenci ikamet izninin kimlere verileceği, süresi ve başvuruda istenen evraklar, ikamet izin başvurularının nasıl alındığı ve nasıl değerlendirildiği gibi konular hakkında detaylı bilgilerin verildiği etkinlikte ayrıca, çalışma izinleri, adres, medeni hal, iletişim bilgisi değişikliklerinin İl Göç İdaresine bildirilmesi, ikamet izinlerinin hangi durumda iptal edileceği ve hangi durumlarda süresinin uzatılacağı hususlarında sunum yapıldı.

Büyüksün Türkiye Reklam Filmi ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Büyüksün Türkiye Video Filmi ile desteklenen etkinlik sonunda, Niğde İl Göç İdaresi Müdür Vekili Volkan Tütüncü tarafından uluslararası öğrencilerin yönelttiği sorular cevaplandırıldı.