İletişim

Sorumlu Veteriner Hekim: Öğr.Gör.İlhan TATYÜZ - Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreteryası: Hicran ARI N.Ü. Genel Sekreterlik


  • Adres: Fen Edebiyat Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı
  • Tel: (388) 225 40 42
  • Fax: (388) 225 40 42
  • Email: itatyuz@hotmail.com