Başvuru1- Başvuru için gerekli belgeler

      1) Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe

      2) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

      3) İlgili Başvuru Formu (2 adet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
      4) Taahhütname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      5) CD’ye kaydedilmiş İlgili Başvuru Formu (1 adet)
     
      6) Proje bazlı çalışma izni

2- Başvuru formları      1) Araştırma amaçlı başvuru formu

      2) Eğitim amaçlı başvuru formu

      3) Test amaçlı başvuru formu

      4) Aydınlatılmış Onam Formu

       (Laboratuvar hayvanları dışında çalışma yapılacak hayvanlarda (evcil hayvanlar gibi) istenen form)3- Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

        Niğde  Ömer Halisdemir Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’na başvuru yapacak araştırıcılar, projeleriyle birlikte Başvuru Formunu ve                   Taahhütnameyide teslim etmeleri gerekmektedir. 

       Başvuru Evrakları Hazırlanırken:

       Proje üzerinde, projenin adı, proje yürütücüsü ve diğer araştırmacıların adı adresi, görev yeri, imzası, prosedürün yapılacağı yer ve süresi belirtilmelidir.
       Başvuru tarihi, proje önerisi, proje özeti verilmelidir.
       Hayvan kaynakları, hayvan sayısı, türü, ırkı, yaşı, cinsiyeti belirtilmelidir.
       Canlı hayvanlar üzerinde prosedür uygulayacakların deney hayvanları kullanım sertifikaları bulunmalıdır.
       Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek prosedürler, prosedürlerin sebep olacağı acı eziyet ıstırap ve kalıcı hasar düzeyi belirtilmelidir.
       3R ilkesinin prosedürlerde uygulanma şekli verilmelidir.
       Projenin deney hayvanları üzerinde yaşamları boyunca acı-ıstırap çekmeyecek şekilde planlandığının ya da ıstıraplarının azaltıldığının belirtilmelidir.
       Hayvanların birden fazla projede kullanılıp kullanılmayacağı, hayvanların barındırma bakım ve yetiştirme şartları verilmelidir.
       Projede yer alanların yetkinliği belirtilmelidir.
       Bilimsel terminolojiye dikkat edilmelidir.
       Konu özetlemelerinde ve metotta atıf yapılan literatürler verilmelidir.
       Proje yürütücüleri; Üniversite ve eğitim kurumlarında yürütücü, tez projeleri için danışman öğretim üyeleri, diğer araştırma projeleri için ise öğretim
       üyesi statüsünde olmalıdırlar.
Son Güncelleme Tarihi:05.09.2017