Toplantı ve Kararlar
 
  1. Etik kurul toplantısı her ayın ilk haftası içinde  yapılmaktadır.
  2. Etik kurula sunulan projeler, ilgili yönetmelik uyarınca kırk (en fazla ellibeş) işgünü içerisinde değerlendirilerek yazılı olarak bildirilir.
  3. Etik kurulda onaylanmış çalışmalarda ilgili etik kurulun kararları araştırma yürütücülerine ya da araştırıcılara yazılı olarak bildirilir. 
  4. Etik kurula başvuru yapan araştırma, yürütücüsünün belirttiği kuruma üst yazı ekinde posta ile gönderilir.
Son Güncelleme Tarihi:26.02.2016