I. Öğretim

23
Ocak
IKT1001 GENEL İKTİSAT I - A Şubesi   (Prof.Dr. FATİH YÜCEL)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT1005 MUHASEBE I - A Şubesi   (Doç. Dr. AYŞE GÜL KÖKSAL)

  Bütünleme

  

  2020


II. Öğretim

23
Ocak
IKT1001 GENEL İKTİSAT I - A Şubesi   (Prof.Dr. FATİH YÜCEL)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT1005 MUHASEBE I - A Şubesi   (Doç. Dr. AYŞE GÜL KÖKSAL)

  Bütünleme

  

  2020


I. Öğretim

23
Ocak
IKT2003 KAMU MALİYESİ - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi ERDEM UTKU EKE)

  Bütünleme

  

  2020


23
Ocak
IKT2007 MAKRO İKTİSAT I - A Şubesi   (Prof.Dr. ERDİNÇ TUTAR)

  Bütünleme

  

  2020


23
Ocak
IKT2009 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - A Şubesi   (Öğr.Gör. MERAL KOCABAY)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT2011 PAZARLAMA İLKELERİ - A Şubesi   (Prof.Dr. MURAT AKIN)

  Bütünleme

  

  2020


II. Öğretim

23
Ocak
IKT2003 KAMU MALİYESİ - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi ERDEM UTKU EKE)

  Bütünleme

  

  2020


23
Ocak
IKT2007 MAKRO İKTİSAT I - A Şubesi   (Prof.Dr. ERDİNÇ TUTAR)

  Bütünleme

  

  2020


23
Ocak
IKT2009 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - A Şubesi   (Öğr.Gör. MERAL KOCABAY)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT2011 PAZARLAMA İLKELERİ - A Şubesi   (Prof.Dr. MURAT AKIN)

  Bütünleme

  

  2020


I. Öğretim

23
Ocak
IKT3007 TÜRK VERGİ SİSTEMİ - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi ERKAN KILIÇER)

  Bütünleme

  

  2020


23
Ocak
IKT3027 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ - A Şubesi   (Doç. Dr. AYŞE GÜL KÖKSAL)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT3003 PARA TEORİSİ - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi FINDIK ÖZLEM ALPER)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT3037 VERGİ HUKUKU - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi BAKİ YEGEN)

  Bütünleme

  

  2020


II. Öğretim

23
Ocak
IKT3007 TÜRK VERGİ SİSTEMİ - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi ERKAN KILIÇER)

  Bütünleme

  

  2020


23
Ocak
IKT3027 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ - A Şubesi   (Doç. Dr. AYŞE GÜL KÖKSAL)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT3003 PARA TEORİSİ - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi FINDIK ÖZLEM ALPER)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT3037 VERGİ HUKUKU - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi BAKİ YEGEN)

  Bütünleme

  

  2020


I. Öğretim

23
Ocak
IKT4015 ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR VE BÜTÜNLEŞME - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM ÖZTÜRK ÇETENAK)

  Bütünleme

  

  2020


23
Ocak
IKT4019 EKONOMİK KRİZ TEORİLERİ - A Şubesi   (Doç. Dr. MEHMET DEMİRAL)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT4003 KALKINMA EKONOMİSİ - A Şubesi   (Doç. Dr. BURCU BERKE)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT4005 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - A Şubesi   (Doç. Dr. ASLİHAN NAKİBOĞLU)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT4021 YENİ EKONOMİ - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ KUTLUAY TUTAR)

  Bütünleme

  

  2020


II. Öğretim

23
Ocak
IKT4015 ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR VE BÜTÜNLEŞME - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM ÖZTÜRK ÇETENAK)

  Bütünleme

  

  2020


23
Ocak
IKT4019 EKONOMİK KRİZ TEORİLERİ - A Şubesi   (Doç. Dr. MEHMET DEMİRAL)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT4003 KALKINMA EKONOMİSİ - A Şubesi   (Doç. Dr. BURCU BERKE)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT4005 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - A Şubesi   (Doç. Dr. ASLİHAN NAKİBOĞLU)

  Bütünleme

  

  2020


24
Ocak
IKT4021 YENİ EKONOMİ - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ KUTLUAY TUTAR)

  Bütünleme

  

  2020