Kurullar ve Komisyonlar
 

 BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU

Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Özge DEMİRAL

Arş. Gör. Bahar ORAL

Kurul ve Komisyonların İş Akış Süreçleri İçin Lütfen tıklayınız...

Kurul ve Komisyonların Görev Tanımları İçin Lütfen tıklayınız...

Son Güncelleme Tarihi:12.06.2018