Stratejik Hedefler

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

1. Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirmek.

2. Lisans Eğitim-Öğretim Programlarının Dışa Açılımını Sağlamak.

3. Eğitim–Öğretim Ortamlarını Daha Nitelikli Hale Getirmek.

4. Öğrenci Merkezli Fakülte Anlayışını Güçlendirmek.

5. Fakültemizdeki Eğitim-Öğretim Programlarının Sayısını ve Kalitesini Artırmak.

6. Bilimsel Yayınların Niteliğini ve Niceliğini Artırmak.

7. Kurumsal Projeler Yürütmek.

8. Değer Yaratacak Araştırma Sonuçlarının Patent Almasını Sağlamak.

9. İnsan Kaynaklarını Etkili ve Verimli Kullanmak.

10. Akademik Kadroları Güçlendirmek.

11. Çalışma Hayatının Kalitesini Geliştirmek.

12. Fakülte-Sanayi İşbirliğini Etkin ve Sürekli Kılmak.

13. Yaşam Boyu Öğrenmeyi Hayat Biçimi Haline Getirmek.

14. Yerel/Ulusal Sorunlara Çözümler Üretmek.

15. Kurumsal Tanınırlığı Artırmak.

Son Güncelleme Tarihi:23.12.2015