Misyon/Vizyon
Misyon

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün misyonu, bu bölümün gerekli temel bilgi ve becerilerini kavrayan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dünyadaki güncel gelişmeleri takip edebilen, üstün bir akademik yetenek düzeyine sahip, kendini sürekli yenileyen, yaratıcı, sosyal, girişimci, sorgulayıcı, çok yönlü düşünebilen ve özgüven sahibi mezunlar vererek; ulusal ve uluslararası alanlardaki olayları bilimsel yöntemlerle araştıran, analiz eden ve bunlara mantıklı ve tutarlı çözümler üretebilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün vizyonu, öğrencilerini sağlam bir siyaset, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler formasyonu ile donatarak; yerel, ulusal ve küresel siyasal olay, olgu ve süreçleri sadece siyasal çerçevede değil, antropolojik, sosyolojik ve ekonomik çerçeveler içinde inceleyen; yerel, ulusal ve küresel ilişkileri siyaset, iktisat ve sosyo-kültürel süreçlerin iç ilişkilerini kapsayan disiplinler arası bir bakış açısıyla kavrama becerileri gelişmiş, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında başarılı ve geleceği yönlendirebilecek bireyler yetiştirerek, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeye katkı sağlayan bir program haline gelmektir.
Son Güncelleme Tarihi:24.11.2017