Program Çıktı Matrisleri


Program Çıktı Matrisleri


Program Çıktıları -TTYÇ Matrisi
Program Çıktıları -Alan Yeterlilikleri Matrisi

Program Çıktıları -Dersler Matrisi

Son Güncelleme Tarihi:15.12.2016