Sürekli İşçi Alımına ilişkin Kura Çekimi Sonuç Listesi ve Sözlü Sınava Girecek Adaylardan İstenilen Belgeler

Üniversitemiz ile Çalışma ve İş Kurumu web sayfasında 10.03.2020-16.03.2020 tarihleri arasında ilan edilen, 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi (D) bendi kapsamında Üniversitemize alınacak sürekli işçilere ilişkin, 24.03.2020 tarihinde saat 14.00’te, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Noter huzurunda yapılan kura çekimi ile asıl ve yedek adaylar belirlenmiştir. İşe yerleştirileceklerin belirlenmesi için Üniversitemizce, 02.04.2020 Perşembe günü saat 10.00’da Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi Ahmet Yesevi Salonunda sözlü sınav yapılacak olup sınava asıl adaylar katılacaktır. Asıl adaylardan zamanında başvuru yapmayan veya durumunun uymaması nedeniyle (evrak eksikliği, vb.) sınava giremeyeceklerin yerine sırayla yedek adayların başvurusu alınacaktır.

Sözlü Sınava Girecek Adaylardan İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi. (İndirmek için tıklayın)
 2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.
 3. Son 1 ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir)
 4. Son 1 ay içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir)
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi.
 6. Erkek adaylar için son 1 ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir)
 7. Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adayların özel güvenlik kimlik kartlarının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.
 8. Engelli kadrosuna başvuran adayların engel oranının en az %40 olduğunu gösterir Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.
 9. Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar kadrosuna başvuran adayların durumuna göre;
 • Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralandığını gösterir Sağlık Raporu ve Komutanlık yazısının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.
 • Eski Hükümlü belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.

Asıl adaylar, yukarıda istenilen belgelerle birlikte en geç 31 Mart 2020 Salı günü saat 13.30’a kadar Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır,  bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Yedek adaylardan çağırılanlar ise evraklarıyla birlikte en geç 01 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Aday listelerini görmek için tıklayınız.