Stratejik Hedefler

ALAN

HEDEFLER

1. EĞİTİM-ÖĞRETİM

*   Çağdaş, kendisini yenileyebilen, yasal  mevzuatı takip edip güncelleme yapabilen kalifiye personel yetiştirmek.

*   Olağanüstü durumlara hazırlıksız yakalanmamak için eğitim seminerleri düzenlemek. 

 2. İNSAN KAYNAKLARI

*   Birimin personel ihtiyacını belirlemek ve gidermek. 

*   Çalışanlarının motivasyonlarını artırmak .

*   Başkanlık sorun ve önerilerin tartışılacağı toplantılar yapmak.

3. KURUMSAL GELİŞİM                        VE İŞLEYİŞ

* Üniversitemiz personeli tarafından kullanılan Doküman Yönetim Sisteminden, Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçişi tamamlamak ve e-imza kullanımını aktifleştirmek. 

* Evrak Birimince posta veya kargo yolu ile gönderilen evrakın ve tebligatın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir.)ile yapılmasını sağlamak.

* Ekonomik ömrünü dolduran hizmet araçlarını satmak ve yerine yenilerini almak. 

* Hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların ekonomik ve etkin kullanılmasını sağlamak.

*  Üniversitemizin birimlerinde yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetleri ile araç ve gereçlerin uygunluğunu denetlemek.

 

 4.FİNANSMAN  

*  Kira Gelirlerini Artırmak . 

 5.ALTYAPI GELİŞTİRME

* Hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat eksikliklerini gidermek.  

Son Güncelleme Tarihi:05.12.2016