Humanities Source Ultimate veri tabanı, 01 Haziran 2019 tarihine kadar Deneme Erişimine açılmıştır.

Humanities Source Ultimate

Erişim linki: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hsi


Humanities Source Ultimate, binlerce tam metin dergiye, tam metin kitaba, indekslere, röportajlara, kitap incelemelerine ve daha birçok farklı formattaki kaynağa bir erişim sağlayan, beşeri bilimler disiplinleri için hazırlanmış en kapsamlı veri tabanıdır. İnsan ve toplum konularında dünyanın en itibarli ve hakemli dergilerini içerisinde bulunduran veri tabanı, dil, edebiyat, folklor, felsefe gibi onlarca konu başlığını içermekte olup, sayı ve içerik derinliği bakımından, bu alanlardaki diğer tüm kaynakları geride bırakmaktadır.

 

İçeriğinde;

 • 1.650’den fazla aktif tam metin dergi
 • 1.300’den fazla hakemli tam metin dergi
 • 900’den fazla gecikmesiz ve hakemli tam metin dergi
 • Web of Science ve Scopus’ta indekslenen 700’den fazla aktif tam metin dergi
 • Yüz binlerce makalenin bibliyografik kaydı

 

İçerdiği konulardan bazıları:


 • Arkeoloji
 • Antropoloji
 • Dans, Müzik, Film
 • Dil Bilimi
 • Din ve Teoloji
 • Edebiyat
 • Felsefe
 • Folklor
 • Gazetecilik
 • Güzel Sanatlar
 • İletişim Bilimi
 • Sahne Sanatları
 • Sanat
 • Tarih

Veri tabanı ile ilgili olarak;

Başlık listesi:

https://www.ebscohost.com/titleLists/hsi-coverage.xls

 

Konularına göre başlıklar:

https://www.ebscohost.com/titleLists/hsi-subject.xls

 

Detaylı bilgi:

https://www.ebsco.com/products/research-databases/humanities-source-ultimate