GALE Archives Unbound Turkey veri tabanı, 80 gün boyunca tüm Türkiye’ye, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi üzerinden ücretsiz erişime açılmıştır.

Erişim Link: https://go.gale.com/ps/start.do?p=GDSC&u=cumhurb&password=cumhur

Şifre: cumhur

Veritabanı Hakkında:
Archives Unbound: Turkey: Records of the U.S. Department of State, 1802-1949

19. yüzyılın başlarındaki Osmanlı kökenlerinden Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye Cumhuriyeti`nin ortaya çıkmasına kadar tarihsel süreci diplomatların raporlarından incelene bilmektedir. İskenderun, Erzurum, Harput, Sivas ve İzmir`de ki ABD Konsolosluklarının yazışmaları da dahildir. Bu arşiv Dışişleri Bakanlığı Genel Kayıtlarının, Merkezi Dosyalarından alınmıştır.
Kayıtlar sivil arşivler, ulusal arşivler ve Kayıtlar İdaresi Yaşama ve Diplomatik Şubesi, Washington, D.C.'nin yetkisi altındadır.
• İstanbul ve Ankara elçiliklerine ek olarak İskenderun, Erzurum, Sivas ve İzmir bürolarından elde edilen raporlar,
• Türk –Amerikan ilişkileri,
• ABD gözüyle Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğu,
• Geç dönem Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyetinde günlük yaşam ve ekonomi,