Stratejik Hedefler

ALAN

HEDEFLER

1- EĞİTİM-ÖĞRETİM

. Zengin ve güncel basılı kitap koleksiyonunu oluşturmak ve her yıl daha da zenginleştirmek.

. Akademik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda elektronik yayın veri tabanlarını seçerek satın almak veya abonelik işlemlerini yapmak.

. Kullanıcıların ihtiyacı olan görsel-işitsel materyaller temin etmek.

. Kütüphane kullanıcı sayısını artırmak

. Elektronik Veri Tabanı kullanımını artırmak.

2- KURUMSAL GELİŞİM VE İŞLEYİŞ

Kütüphanenin eksik olan mevzuatlarını  tamamlamak.

3- İNSAN KAYNAKLARI

Personelin mesleki gelişimini ve motivasyonunu sağlamak.

Son Güncelleme Tarihi:19.12.2016